Λειτουργία παράλληλων τμημάτων διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2009-2010

05.06.2009 Κυκλοφόρησε από το ΥΠΕΠΘ η φετινή εγκύκλιος για τη λειτουργία παράλληλων τμημάτων δεύτερης ξένης γλώσσα στο Γυμνάσιο. Καλούνται τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης να μελετήσουν την εγκύκλιο και να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Α) Επισημαίνεται ότι: «Για τη δημιουργία τμημάτων ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται είναι 12. Σε απομακρυσμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα ακόμη και με 8 μαθητές».

Β) Ενδεχόμενη εισαγωγή νέων γλωσσών δεν θα πρέπει να επιφέρει συρρίκνωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07, γεγονός που θα οδηγήσει σταδιακά στην κατάργηση οργανικών θέσεων.

Ολόκληρη η εγκύκλιος