Ο Σύλλογος Καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα (ΣΥ.ΚΑ.Γ.Ε. – DLV) ήταν ο πρώτος συλλογικός φορέας των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1987. Το καταστατικό του εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών το 1988 (Αρ. Ιδρ. Απoφ. Πρωτοδικείου Αθηνών 16040/1988) και λειτούργησε έως το 2015.

Το καλοκαίρι του 2015 όλοι οι συλλογικοί φορείς των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας ενοποιήθηκαν στην ΠΕΚΑΓΕΠΕ (PDV) και τον Αύγουστο του 2017 η ΠΕΚΑΓΕΠΕ (PDV) εντάχθηκε στο Διεθνή Σύλλογο Καθηγητών Γερμανικής (Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband – IDV).

Συμβάλλοντας στη μελέτη της ιστορίας των συλλογικών φορέων των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας, η Επιτροπή Ερευνών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ συγκέντρωσε και ψηφιοποίησε υλικά από τη δράση του ΣΥ.ΚΑ.Γ.Ε.- DLV. Όποιος/α έχει στην κατοχή του/της και άλλα σχετικά υλικά, μπορεί να τα αποστείλει για να συμπεριληφθούν στο Dossier.

Καταστατικό ΣΥ.ΚΑ.Γ.Ε. – DLV

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Gaby Frank-Voutsas, Angeliki Kiliari, Günther Storch
Nr. 1 / Februar 1988

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Gaby Frank-Voutsas, Günther Storch
Nr. 2 / Mai 1988

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Gaby Frank-Voutsas, Angeliki Kiliari, Katerina Mitralexi, Günther Storch
Nr. 3 / Oktober 1988

IDV – Rundbrief
Der Verband der Deutschlehrer in Griechenland stellt sich vor
„ …In Griechenland ist ein neuer Deutschlehrerverband gegründet worden. Der IDV-Vorstand beglückwünscht die griechischen Kollegen für ihre Initiative. Er wünscht ihnen viel Erfolg bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und hofft, den neugeschaffenen Verband bald als vollwertiges Mitglied im IDV begrüssen zu dürfen…“
Nr.41 / Oktober 1988

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Gaby Frank-Voutsas, Angeliki Kiliari, Ioanna Koutiva, Katerina Mitralexi, Günther Storch, Miltiadis Thomas
Nr. 4 / März 1989

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Nr. 5 / Juli 1989

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Gaby Frank-Voutsas, Angeliki Kiliari, Katerina Mitralexi, Günther Storch
Nr. 6 / November 1989

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Gaby Frank-Voutsas, Katerina Mitralexi, Thoukis Psatheris, Günther Storch
Nr. 7 / März 1990

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Gaby Frank-Voutsas, Manuela Georgiakaki, Günther Storch
Nr. 8 / Juni 1990

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Manuela Georgiakaki, Angeliki Kiliari, Ioanna Koutiva, Günther Storch
Nr. 9 / November 1990

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Günther Storch, Inga Weng-Goeckel, Spiros Koukidis
Nr. 10 / März 1991

«Γιατί δε διδάσκονται τα Γερμανικά στα σχολεία μας;» – Σκίτσο στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (24.04.1991), ΠΗΓΗ: Προσωπικό Αρχείο Παράσχου Μπερμπέρογλου
ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Gaby Frank-Voutsas, Manouela Georgiakaki, Günther Storch
Nr. 11 / Juni 1991

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: G. Frank-Voutsas, M. Georgiakaki, A. Goulas, G. Storch
Nr. 12 / November 1991

 

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: A. Balser, M. Georgiakaki, G. Storch, I. Wenig-Goeckel
Nr. 13 / Mai 1992

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: A. Balser, M. Georgiakaki
Nr. 14 / Januar 1993

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: A. Goulas, A. Balser, M. Chatzikiriakou, A. Manoukis, S. Bekiari
Nr. 15 / Juni 1993

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Aliki Balser, Alekos Goulas, Stella Bekiari
Nr. 16 / Dezember 1993

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: A. Balser, M. Chatzikyriakou, Ch. Maltoudis, P. Stagakis
Nr. 17 / Juni 1994

 

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: A. Balser, C. Maltoudis, P. Stagakis
Nr. 18 / Januar 1995

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Aliki Balser, Georgia Barkoura, Stella Bekiari, Lia Papadimitriou
Nr. 19 / Juni 1995

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Barcoura Georgia, Beretsou Mara, Papadimitriou Lia, Vlachantonis Iris
Nr. 20 / November 1995

 

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Barcoura Georgia, Beretsou Mara, Stagakis Pantelis
Nr. 21 / März 1996

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsstelle des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Juliane Stegner, Jan Hübel, Georgia Barkoura
Mai 1996 – Nullnummer

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 22 / Juni 1996

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 23 / Oktober 1996

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Juliane Stegner, Jan Hübel, Georgia Barkoura
November 1996

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: G. Barcoura, M. Beretsou, E. Sotiriou, P. Stagakis, I. Vlachantoni
Nr. 24 / Februar 1997

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Juliane Stegner, Jan Hübel, Georgia Barkoura
Februar 1997

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 25 / August 1997

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Juliane Stegner, Jan Hübel, Georgia Barkoura
September 1997

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 26 / Oktober 1997

 

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 27 / Februar 1998

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Juliane Stegner, Jan Hübel, Iris Vlachantoni
Februar 1998

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 28 / Juni 1998

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Juliane Stegner, Jan Hübel, Iris Vlachantoni
September 1998

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 29 / Dezember 1998

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Juliane Stegner, Jan Hübel, Iris Vlachantoni
Februar 1999

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 30 / Mai 1999

 

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Juliane Stegner, Jan Hübel, Eleni Pireni
Februar 2000

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 31 / Juni 2000

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Juliane Stegner, Jan Hübel
September 2000

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 32 / November 2000

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Juliane Stegner, Jan Hübel
Februar 2001

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 33 / Juni 2001

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Erika Broschek, Jan Hübel
September 2001

 

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 34 / Januar 2002

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Erika Broschek, Jan Hübel
Februar 2002

RUNDBRIEF des Verbands der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Der Vorstand
Nr. 35 / Juli 2002

Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 1ο

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Erika Broschek, Jan Hübel
Februar 2003
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 2ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 3ο

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Erika Broschek, Jan Hübel
Oktober 2003

 

Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 4ο

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Erika Broschek, Jan Hübel
Februar 2004
Aktion! Machen Sie mit! Sonderausgabe
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 5ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 6ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 7ο

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Erika Broschek, Jan Hübel
Oktober 2004
Η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στη Δημόσια Εκπαίδευση – ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

AKZENT DEUTSCH – Zeitschrift für Deutschlehrer in Griechenland
Herausgeber: Pädagogische Verbindungsarbeit des Goethe-Instituts & Verband der Deutschlehrer in Griechenland
Redaktion: Erika Broschek, Jan Hübel
Februar 2005

Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 8ο
ΠΕ07 – Sonderausgabe
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 9ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 10ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 11ο

 

Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 12ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 13ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 14ο

Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 16ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 17ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 19ο

Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 20ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 21ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 23ο

Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 24ο
Εφημερίδα “Rundbrief” – Φύλλο 25ο