Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι

Οι Πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Στις 29/01/2019 δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ο Νόμος 4589 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

Στο Ε΄ Κεφάλαιο θεσπίζεται «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠIΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (πατήστε εδώ)

Στο τεύχος 56 του ψηφιακού περιοδικού AKTUELL (Οκτώβριος 2023) της ΠΕΚΑΓΕΠΕ φιλοξενείται εκτενές άρθρο, στο οποίο γίνεται μια στατιστική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Νόμου 4589/2019 στον κλάδο Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07).

Από τους 70 εκπαιδευτικούς που κατέγραψαν στον πίνακα 2ΓΕ/2019 εκπαιδευτική προϋπηρεσία πάνω από 50 μήνες διορίστηκαν ως μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί την τριετία 2021 έως 2023 οι 51 – πάνω από τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών με μεγάλες προϋπηρεσίες, ήτοι το 71%. Με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα κατάφεραν να διοριστούν 4 χωρίς καθόλου εκπαιδευτική προϋπηρεσία και 16 με μικρή προϋπηρεσία.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως το νέο σύστημα διορισμών που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ισχύει και για το σχολικό έτος 2023 -2024, καθώς τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ την τετραετία 2019 -2023, όσο και η νέα κυβέρνηση της ΝΔ που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, δεν προχώρησαν σε καμία αλλαγή.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ