ΑΣΕΠ

03.05.2023 Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ. Για την προκήρυξη 2ΓΕ/2023 υποβλήθηκαν 1.866 αιτήσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07).

Yποβλήθηκαν συνολικά 152.278 αιτήσεις. Οι υποβληθείσες αιτήσεις ανά προκήρυξη έχουν ως εξής:

1ΓΕ/2023: 36.582 αιτήσεις ΠΕ

2ΓΕ/2023: 115.696 αιτήσεις ΠΕ

21.03.2023 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη 2ΓΕ/2023, η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης (πατήστε εδώ)

06.08.2020 Εκδόθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 και ΦΕΚ 5/26-2-20 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Για τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες ΠΕ07 Γερμανικής (περιλαμβάνουν 1711 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων 113 κατέχουν και δεύτερο πτυχίο) πατήστε εδώ

04.03.2020 Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, υποβλήθηκαν συνολικά 116.251 αιτήσεις. Στον κλάδο των Γερμανικών (ΠΕ07) ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 1.851

24.12.2019 Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2008

31.07.2009 Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τον κλάδο ΠΕ07. 987 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού.

ΠΕ07: Πίνακας διοριστέων ΑΣΕΠ 2008

ΠΕ07: Πίνακας επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

01.02.2009 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΑΣΕΠ στο διαγωνισμό προσήλθε το 91 % των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, διαμορφώνοντας την αναλογία θέσεων/συμμετεχόντων στο 1:10. Συγκεκριμένα από τους 1579 συναδέλφους που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής προσήλθαν 1437.
(Προκήρυξη 3Π/2008)

25.08.2008 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΕΠ 2008
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα καθορίζονται 5.072 θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πληρωθούν με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011.
Σε σχέση με την προηγούμενη ανακοίνωση της 25/06/08 οι συνολικές θέσεις μειώνονται κατά 658.
Στους ξενόγλωσσους κλάδους παραμένει σταθερός ο αριθμός στους κλάδους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, αλλά μειώνεται ο αριθμός των θέσεων του κλάδου ΠΕ06.

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
Για το 60% των θέσεων (ΑΣΕΠ): 228
Για το 40% των θέσεων (Προϋπηρεσία): 152
ΣΥΝΟΛΟ: 380

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ (τελικός αριθμός θέσεων ΑΣΕΠ 2008)

25.06.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, που προκηρύσσονται για την κατάρτιση των πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών κατά τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011 για την κάλυψη θέσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο ποσοστό 60% του συνόλου των οργανικών θέσεων. Ο αριθμός των θέσεων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 3.120 και για την Δευτεροβάθμια 2.610. Το σύνολο των θέσεων για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 5.730.

Οι θέσεις ΑΣΕΠ 2008 στους ξενόγλωσσους κλάδους κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας 144
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 264
ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας 144
ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας 9
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ

Η Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. ανακοινώνει τα αναλυτικά στοιχεία των διορισμών της επόμενης διετίας:

ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
Για το 60% των θέσεων (ΑΣΕΠ): 144
Για το 40% των θέσεων (Προϋπηρεσία): 96
ΣΥΝΟΛΟ: 240

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
Για το 60% των θέσεων (ΑΣΕΠ): 264
Για το 40% των θέσεων (Προϋπηρεσία): 176
ΣΥΝΟΛΟ: 440

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
Για το 60% των θέσεων (ΑΣΕΠ): 144
Για το 40% των θέσεων (Προϋπηρεσία): 96
ΣΥΝΟΛΟ: 240

ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας
Για το 60% των θέσεων (ΑΣΕΠ): 9
Για το 40% των θέσεων (Προϋπηρεσία): 6
ΣΥΝΟΛΟ: 15

Η ύλη των ξενόγλωσσων κλάδων Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής και –για πρώτη φορά- Ιταλικής

Πρώτη θεματική ενότητα

Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει τον βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

Ι. Οι υποψήφιοι ειδικότητας των Ξένων Γλωσσών (Γαλλικής ΠΕ05, Αγγλικής ΠΕ06, Γερμανικής ΠΕ07 και Ιταλικής Γλώσσας ΠΕ34) οφείλουν:

να κατέχουν:
– τη δομή,
– τη λειτουργία,
– τη χρήση και
– τα πολιτισμικά στοιχεία που είναι συνυφασμένα με τη γλώσσα, την οποία καλούνται να διδάξουν (η γλώσσα ως μέσον επικοινωνίας και φορέας πολιτισμού).
ΙΙ. Ζητείται από τους υποψηφίους να επεξεργαστούν αυθεντικό κείμενο (1000-1200 λέξεων) και να απαντήσουν σε γλωσσικές, πραγματολογικές και πολιτισμικές συναφείς παρατηρήσεις.

Δεύτερη θεματική ενότητα

1. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: 1) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και 2) την Ειδική Διδακτική και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:
α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:
(i) τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και
(ii) τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους.
β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση.
γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής.
δ) να βοηθούν τον μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
ε) να κατανοούν τον ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.
2. Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:
α) Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους.
β) Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Ειδικότερα:
Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:
α1. Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της διδασκαλίας (προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).
α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:
1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές-ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών- γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών, και
2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση σχολείου και κοινωνίας, τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην τάξη ή στο σχολείο τους.
Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας «επί χάρτου» εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.
Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών].
Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέτουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.

aktualisiert am 29.06.2008
Νέο Mail: vorbereitung@deutsch.gr


29.06.2008 Εργασίες για μελέτη
Θεωρίες Μάθησης 336 Kb in PDF
Πως μαθαίνουν οι μαθητές 328 Kb in PDF
Οι θεωρίες του Πιαζέ και του Βιγκότσκι 2.286 kb in PowerPoint

27.06.2008 Σχετικοί σύνδεσμοι
http://www.exetaseis-asep.com
http://www.test101.gr
http://www.diorismos.gr
http://www.alfavita.gr (1)
http://www.alfavita.gr (2)

16.06.2008 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ 2008
20 ερωτήσεις για την Ενότητα: «Γενική Διδακτική – Ψυχοπαιδαγωγικά Θέματα»
Εκτυπώσιμο Aρχείο σε Word

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

02.09.2006 Wenn wir jetzt auch noch dumm werden, können wir aufhören ein Staat zu sein (PDF)

29.08.2006 Berlin im Pisa-Test (PDF)

26.08.2006 Aus Lehrer wird Master of Education (PDF)

24.08.2006 Sprachenpolitik und Integration – Gedanken zur Situation im Burgenland und in österreich (PDF)

Στο εξής οι απαντήσεις θα στέλνονται ΜΟΝΟ στα ταμειακώς εντάξει μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης. Με την αποστολή ενός E-Mail στο vorbereitung@deutsch.gr αντιγράφοντας (copy-paste) το κείμενο:

Παρακαλώ στείλτε μου τις λύσεις για την Άσκηση:

Wenn wir jetzt auch noch dumm werden, können wir aufhören ein Staat zu sein
ή/και
Berlin im Pisa-Test
ή/και
Aus Lehrer wird Master of Education
ή/και
Sprachenpolitik und Integration – Gedanken zur Situation im Burgenland und in österreich.

Είμαι ταμειακώς εντάξει για το 2006 μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

Επώνυμο
Όνομα
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τηλέφωνο
E-Mail

Οι απαντήσεις θα αποσταλούν εντός 4 εργάσιμων ημερών (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2008).

Πρόταση επίλυσης του 2ου ερωτήματος της Πρώτης Θεματικής Ενότητας (ΑΣΕΠ 2004)

Προετοιμασία υποψηφίων: Γνωστικό Αντικείμενο

ASEP-Prüfung: Eine Vorbereitung. Lehrplan nach dem Vorbild der ASEP-Prüfung (aktuell 9)

Διδακτική – παιδαγωγικά για υποψήφιους εκπαιδευτικούς (20/3/06)

Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht

Interkulturelle Kompetenz