Τελευταία Άρθρα

Ποιοι Είμαστε

Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι βασικοί σκοποί του – σύμφωνα με το καταστατικό του – είναι:

(α.) Η συνένωση στο Σωματείο των Καθηγητών Γερμανικής, Πτυχιούχων
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
(β.) Η προαγωγή, βελτίωση και επέκταση της διδασκαλίας της Γερμανικής
γλώσσας στην Ελλάδα.
(γ.) Η προαγωγή και η κατοχύρωση του επαγγέλματος του καθηγητή της
Γερμανικής γλώσσας και η περιφρούρηση των επαγγελματικών συμφερόντων του

Δείτε εδώ το καταστατικό μας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) αποτελείται από 7 μέλη και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια.

Δείτε περισσότερα

Ο Σύλλογος Καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα (ΣΥ.ΚΑ.Γ.Ε. – DLV) ήταν ο πρώτος συλλογικός φορέας των εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1987.

Δείτε περισσότερα

Μεγάλοι Χορηγοί

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη στήριξη.

Γερμανική Γλώσσα

Δείτε όλες τις σχετικές αναρτήσεις,
τις δράσεις και την νομοθεσία.

Ελεύθερη πρόσβαση στο τρέχoν τεύχος

Περιοδικό Aktuell

Από τον Φεβρουάριο του 2013 το περιοδικό „Aktuell“ – η περιοδική έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) – εκδίδεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Παρακάτω μπορείτε να ξεφυλλίσετε το τρέχων τεύχος. Μόνο τα μέλη της ΠΕΚΑΓΕΠΕ έχουν πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα τεύχη (1ο τεύχος – Ιανουάριος 2001):

Δείτε περισσότερα

  ΧΟΡΗΓΟΙ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς μας για την υποστήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια. Χάρη στη βοήθεια τους καταφέραμε:

 55 + περιοδικά

  4.000+ μέλη

 100% απόδοση

Χορηγοί

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς μας για την υποστήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια. Χάρη στη βοήθεια τους καταφέραμε:

55 + περιοδικά

4.000 + μέλη

100 % απόδοση

Δείτε περισσότερα

Χορηγοί

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς μας για την υποστήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια. Χάρη στη βοήθεια τους καταφέραμε:

55 + περιοδικά

4.000 + μέλη

100 % απόδοση

Δείτε περισσότερα