Υπουργική Απόφαση: Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του ΚΠγ (16.05.2021)

Δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» Υπουργική Απόφαση, στην οποία με βάση την έως τώρα εμπειρία και τις προτάσεις των εμπλεκομένων, νομοθετούνται μια σειρά αλλαγές, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Δύο είναι οι σημαντικότερες ρυθμίσεις:
Α. Σε κάθε Ομάδα Υποστήριξης της ΚΕΕ για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζονται έως δέκα τρία (13) μέλη ως ακολούθως: α) ως συγγραφείς θεμάτων (κειμένων-δοκιμασιών/δραστηριοτήτων-ερωτημάτων) ορίζονται έως πέντε (5) μέλη, β) ως εμπειρογνώμονες-πειραματιστές ορίζονται έως τρία (3) μέλη, γ) ως εκφωνητές προφορικών κειμένων ορίζονται έως τρία (3) μέλη, δ) ως γραφίστας ορίζεται ένα (1) μέλος και ε) ως τεχνικός ήχου ορίζεται ένα (1) μέλος.
Β. Οι εκφωνητές προφορικών κειμένων, εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών ή κλάδου ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης, ή απόφοιτοι σχολών θεάτρου με πιστοποιημένη την άριστη γνώση της εξεταζόμενης γλώσσας (επίπεδο Γ2), ή εκπαιδευτικοί των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, με εμπειρία στην απόδοση φωνητικών κειμένων και στην απόδοση διαλόγων, με συνεκτίμηση το να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα αγωγής λόγου, ορθοφωνίας και υποκριτικής και να είναι φυσικοί ομιλητές της εξεταζόμενης γλώσσας, αναλαμβάνουν ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΕΕ, την εκφώνηση των προφορικών κειμένων.

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

b82f82609a58d716cca59fc239601ef8KPG_organa_exetaseis.pdf