ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: «Τυφλόμυγα» μέχρι την Παρασκευή 23/8 ώρα 15:00 μας καλεί να παίξουμε το Υ.ΠΑΙ.Θ (20.08.2013)

Με μια λιτή ανακοίνωση πέντε γραμμών και χωρίς να απαντήσει σε κανένα από τα ερωτήματα που τίθενται, εκτός από το διαδικαστικό θέμα της λεγόμενης ταυτοπροσωπίας, εμφανίστηκε σήμερα το μεσημέρι, ύστερα από μια εβδομάδα εκκωφαντικής σιωπής, η ακόλουθη ανακοίνωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ: « Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης που υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 111967/Δ2/ 13-8-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β) υπουργική απόφαση, δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση της Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία ως την Παρασκευή 23/8/2013 και ώρα 15:00»

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

99b7e934795a93975a5e0c0b9b57d9baepexigisi_metataxeis_2013.pdf