Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση – Αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων (04.02.2014)

Έπειτα από πολύμηνες «διεργασίες» ανακοινώθηκαν σήμερα αργά το βράδυ από το Υ.ΠΑΙ.Θ τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων επί των υποχρεωτικών μετατάξεων πλεοναζόντων εκπαιδευτικών από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο προσεχές τεύχος του aktuell η Επιτροπή Ερευνών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ θα παρουσιάσει ειδικό αφιέρωμα στο θέμα.

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:
α) η αριθμ. 14509/Δ1/3-2-2014 απόφαση «Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση» και
β) η αριθμ. 14511/Δ1/3-2-2014 απόφαση «Τροποποιήσεις και ανακλήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση και διορθώσεις επί των εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων υποχρεωτικών μετατάξεων».

 Όσοι εκ των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες,  προκειμένου να μη διαταραχθεί η  εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους στα σχολεία που υπηρετούν. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση μετάταξης για κάθε συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί όμως θα λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της θέσης που υπηρετούν. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε φορείς ή υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ δύνανται να επιλέξουν αν επιθυμούν να παραμείνουν στη θέση αυτή ή να αναλάβουν υπηρεσία στη θέση της μετάταξης.

Νέες υποχρεωτικές μετατάξεις

08ff55594d8ca57b756a1953f77ebc89Nees_ypoxr_metataxeis_140203.doc

Τροποποιήσεις και ανακλήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων

08ff55594d8ca57b756a1953f77ebc89Tropopoihsies_anakliseis_metataxeis_140203.doc