Βροχή τροπολογιών κατέθεσε το Υ.ΠΑΙ.Θ στη Βουλή (11.10.2013)

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος “Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις” κατατέθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ τροπολογίες που αφορούν τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, θεσπίζουν “Βιβλίο παρουσίας προσωπικού” και με ρύθμιση που τιτλοφορείται “Ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα της μη απογραφής του υπαλλήλου”, προσπαθεί να παρακάμψει την αντίδραση των Πανεπιστημίων, τα οποία αντιστέκονται στις απολύσεις των διοικητικών υπαλλήλων τους.

ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

9f1ff00ea8fd9fd8f2d421ba5ec45a18tropologies_YPAITH.pdf