Βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Αναλυτικά στοιχεία

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
2014 2013
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 202 202 19.964 20.229 0
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
135 135 20.759 21.054 0
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 123 123 11.803 9.273 0
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
112 64 5.394 6.595 48
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 116 116 12.907 14.793 0
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
117 117 12.346 15.288 0
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
90 40 6.973 6.455 50
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 67 53 5.180 4.484 14
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 72 70 4.404 10.483 2
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
112 112 15.498 14.952 0
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 67 67 14.036 13.382 0
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
90 90 13.042 12.792 0
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
(ΚΕΡΚΥΡΑ)
118 118 17.209 15.834 0