Το νέο ηλεκτρονικό περιοδικό του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Το Lexis. Athener Zeitschrift für Germanistik είναι το νέο ηλεκτρονικό περιοδικό του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ.

Το πρώτο τεύχος εδώ