Τι προβλέπει ο προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τις ξένες γλώσσες στα Γυμνάσια, και στα Λύκεια (28.06.2012)

28.06.2012 Σε σημερινή εγκύκλιο του Διευθυντή Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Στυλιανού Μερκούρη αναφέρονται για τις Ξένες Γλώσσες τα εξής:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι μαθητές του Γυμνασίου διδάσκονται υποχρεωτικά δεύτερη Ξένη Γλώσσα την οποία επιλέγουν για πρώτη φορά, πριν από την εγγραφή τους στην Α´ τάξη Γυμνασίου, προσκομίζοντας δήλωση υπογεγραμμένη από τους κηδεμόνες τους που συνοδεύει το απολυτήριό τους από το Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 54826/Γ2/15-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
Τη συγκεκριμένη Ξένη Γλώσσα συνεχίζουν οι μαθητές και στις επόμενες τάξεις, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 253 Β´).


Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο γίνεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 32239/Γ2/23-03-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1129 Β´). Οι μαθητές της Γ´ Τάξης του Γυμνασίου θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της τελικής βαθμολογίας του σχολικού έτους 2011-2012, την Ξένη Γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στην Α´ τάξη ΓΕ.Λ. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από το Διευθυντή του Γυμνασίου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες, εφόσον οι μαθητές είναι ανήλικοι. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια, που θα διαβιβαστούν από τους Διευθυντές των Γυμνασίων στους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών.