ΤΕ Ιωαννίνων: Οργανικό κενό καθηγητή γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων

ΠΡΟΣ                                                                                            Ιωάννινα, 21-05-2012
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.                                                                            Αρ. πρωτ.: 4/21-05-2012
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β´ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑ Γ´


ΘΕΜΑ: «Οργανικό κενό καθηγητή γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) στο Μουσικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ιωαννίνων»

    Με αφορμή την υπ’αριθμ. 1228511/Δ2/8-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» καθώς και την υπ´αριθμ. 40641/Δ2/9-04-2012 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2012» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ζήτημα της κενής οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ07 στο Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων.

Κατά το σχολικό έτος 2010-11 σύμφωνα με την υπ´αριθμ. 140338/Δ2/8-11-2010 τότε ισχύουσα εγκύκλιο των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύχτηκε οργανικό κενό κλάδου ΠΕ 07 για το οποίο καλούνταν όσοι εκπαιδευτικοί του κλάδου μας ήθελαν να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υπήρξαν αλλά το Υπουργείο Παιδείας δεν προχώρησε τελικά στην πλήρωση των κενών αυτών θέσεων για κανένα κλάδο σε κανένα Μουσικό σχολείο της χώρας. Φέτος όμως το ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων αποφάσισε να μην ξαναπροκηρύξει το οργανικό κενό του κλάδου αυτού χωρίς να υπάρξει σαφής απάντηση σε αντίστοιχη ερώτηση από εκπρόσωπο της Τοπικής Επιτροπής Ιωαννίνων της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.


Με αφορμή λοιπόν τις νέες Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες αφορούν την επιλογή των ξένων Γλωσσών στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο (14302/Γ2/9-02-2012 και 32239/Γ2/23-03-2012 αντίστοιχα) σίγουρα θα υπάρξουν πολλές κενές ώρες του συγκεκριμένου μαθήματος και ενδεχόμενη αδυναμία έγκυρης κάλυψης των πραγματικών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος των γερμανικών στο Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων από το ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων.


Σας εφιστούμε λοιπόν την προσοχή για το σοβαρό ζήτημα που προκύπτει και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να δοθεί και να καλυφθεί έγκαιρα το οργανικό αυτό κενό.


Με εκτίμηση,
Τοπική Επιτροπή Ιωαννίνων Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Π.Ε.