Τ. Ε. Δυτικής Ελλάδας: Ανακοινώσεις για τη μη τήρηση των ΥΑ στα Δημ. Σχολεία της περιοχής

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η τοπική επιτροπή Αχαϊας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής
Γλώσσας Π.Ε θέλει να ανακοινώσει ότι δεν τηρούνται οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι
του ΥΠΑΙΘΠΑ σχετικά με τη διδασκαλία της β' ξένης γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία
του νομού Αχαϊας.
Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία εγκύκλιος με αριθμό Φ.52/910/151367/Γ1/30-11-
2012 αναφέρει ξεκάθαρα ότι η υπουργική απόφαση Φ.12/52/63/12873/Γ1/06-02-
2012(ΦΕΚ 253,τ.Β') με θέμα «Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία» ισχύει χωρίς καμία παρέκκλιση.
Σύμφωνα με αυτή την υπουργική απόφαση οι μαθητές της Ε´ και ΣΤ´ δημοτικού
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της Γερμανικής και της Γαλλικής Γλώσσας με υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους, η οποία γίνεται το Μάιο (κι όχι το Νοέμβριο), όταν αυτοί βρίσκονται στην Δ´ τάξη του Δημοτικού.

Τη φετινή σχολική χρονιά, επειδή ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί αναπληρωτές καθηγητές Γερμανικών, επιβάλλεται από τους αρμοδίους στους μαθητές της Ε´ και ΣΤ´ τάξης του νομού Αχαϊας να διδαχθούν Γαλλικά, επειδή απλά περισσεύουν καθηγητές Γαλλικών στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας.
Έτσι καταστρατηγείται το δικαίωμα επιλογής στη β' ξένη γλώσσα και επιβάλλεται στους μαθητές της τρυφερής ηλικίας των 10 και 11 χρόνων να αλλάξουν την προτίμησή τους ως προς την ξένη γλώσσα το Νοέμβριο, ακόμα και αν την περσινή χρονιά διδάχθηκαν Γερμανικά!
Συγκεκριμένα δεν έχει ακόμα αποσταλεί στα Δημοτικά σχολεία του νομού Αχαϊας
από την διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η τελευταία εγκύκλιος με αριθμό
Φ.52/910/151367/Γ1/30-11-2012, αλλά ούτε και η διευκρινιστική εγκύκλιος με
αριθμό 145672/Γ1/20-11-2012, με αποτέλεσμα, πολλά Δημοτικά σχολεία να
λειτουργούν βάσει της πρώτης εγκυκλίου Φ.7Α/767/142964/Γ1/15-11-2012,
αναγκάζοντας έτσι όλους τους μαθητές να διδάσκονται Γαλλικά, κατά παρέκκλιση
της υπουργικής απόφασης.

Κατόπιν τούτων ζητάμε:
1. Να ενημερωθούν όλα τα σχολεία, και κατά συνέπεια όλοι οι γονείς και
εκπαιδευτικοί φορείς του νομού Αχαϊας για την ύπαρξη όλων αυτών των
εγκυκλίων.
2. Να εφαρμόζονται σωστά οι υπουργικές αποφάσεις και να σταματήσει να
καταστρατηγείται το δικαίωμα των μαθητών στην επιλογή της β´ξένης
γλώσσας.
3. Την άμεση πρόσληψη αναπληρωτών για το τρέχον σχολικό έτος,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του νομού σε εκπαιδευτικούς
Γερμανικής Γλώσσας.
4. Τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας, προκειμένου να
μην επαναληφθεί άλλη χρονιά αυτή η άνιση διάκριση μεταξύ των δυο
γλωσσών, η οποία οδήγησε στη σημερινή έκρυθμη κατάσταση και
δυσλειτουργία των σχολείων.
5. Να σταματήσει η Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του νομού
Αχαϊας να τοποθετεί πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς Γαλλικών στα τμήματα
που θέλουν να διδαχθούν Γερμανικά και να ανακαλέσει άμεσα τις
τοποθετήσεις αυτές.

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έγγραφο


ΘΕΜΑ: «Καταστρατήγηση Υπουργικής Απόφασης και διευκρινιστικών εγκυκλίων σχετικά με τη διδασκαλία της β´ ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας»

Κατόπιν ενημέρωσης που είχαμε από διευθυντές δημοτικών σχολείων της πόλης του Αγρινίου σχετικά με «προφορική εντολή της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας», η οποία δόθηκε την περασμένη εβδομάδα και τους μεταφέρθηκε μέσω των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης, βάσει της οποίας οι μαθητές της Ε´ και ΣΤ´ τάξης των δημοτικών σχολείων που έχουν δηλώσει γερμανικά θα ενταχθούν υποχρεωτικά στα τμήματα γαλλικής γλώσσας και θα γίνει και παραγγελία βιβλίων γαλλικών για τους συγκεκριμένους μαθητές, και κατόπιν έντονων διαμαρτυριών εκ μέρους των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών για τη συγκεκριμένη «προφορική εντολή», την οποία οι δ/ντές δημοτικών σχολείων έχουν ήδη εφαρμόσει, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εγγράφως και άμεσα για τα εξής:
1. Βασιζόμενοι σε ποια Υπουργική Απόφαση και σε ποια εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διδασκαλία της β´ ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία δώσατε μια τέτοια εντολή; Από πότε έχουν ισχύ οι «προφορικές εντολές» για τη λειτουργία των σχολείων και επισκιάζουν τις Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους;
2. Έχετε λάβει γνώση για τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (με αριθμό 145672/Γ1/20-11-2012 και Φ.52/910/151367/Γ1/30-11-2012) σχετικά με τη διδασκαλία της β´ ξένης γλώσσας; Γνωρίζετε ότι σε αυτές αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η υπ’ αριθμ. Φ.12/52/63/12873/Γ1/06-02-2012 Υπουργική απόφαση με θέμα «Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία» και η υπ’ αρίθμ. Φ.52/278/49184/Γ1/02-05-2012 εγκύκλιος ισχύουν χωρίς καμία παρέκκλιση; Πού ακριβώς λαμβάνεται υπόψη η ελεύθερη επιλογή β´ ξένης γλώσσας από τους μαθητές με τέτοιες ενέργειες εκ μέρους σας;
3. Τι προτίθεστε να κάνετε εάν προσληφθούν αναπληρωτές γερμανικής γλώσσας σε ένα μήνα; Οι μαθητές θα γίνουν μπαλάκι από τη μία γλώσσα στην άλλη, με όποια αντιπαιδαγωγική συνέπεια μπορεί να έχει κάτι τέτοιο για μαθητές και σχολικές μονάδες, ή τα κενά γερμανικών στα δημοτικά σχολεία του Νομού μας θα εξαφανιστούν «ως δια μαγείας» από το σύστημα διαχείρισης Survey και έτσι δεν θα προσληφθούν καν αναπληρωτές γερμανικής γλώσσας;
4. Έχετε σκεφτεί τι πρόκειται να γίνει από του χρόνου εάν εφαρμοστεί η καθ’ όλα παράνομη «προφορική εντολή» σας στα δημοτικά σχολεία και γυμνάσια του Νομού μας, όσον αφορά το μέλλον της γερμανικής γλώσσας; Πώς είναι δυνατόν να παίρνετε τόσο αψήφιστα το επαγγελματικό μέλλον τόσων συναδέλφων, είτε μόνιμων είτε -μέχρι πέρυσι – αναπληρωτών, οι οποίοι διατρέχουν τον σοβαρότατο κίνδυνο να μείνουν χωρίς ωράριο διδασκαλίας (όσον αφορά τους μόνιμους), με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει μία τέτοια εξέλιξη, ή να μην ξαναδουλέψουν στα δημοτικά σχολεία του Νομού μας (όσον αφορά τους αναπληρωτές);  

Επειδή θεωρούμε ότι οι «προφορικές εντολές» δεν είναι δυνατόν να έχουν μεγαλύτερη ισχύ από Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους και στην παρούσα φάση διακυβεύεται το μέλλον μας, σας ενημερώνουμε ότι προτιθέμεθα να ακολουθήσουμε οποιαδήποτε νόμιμη οδό για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και τα νόμιμα.   
Αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες.