Τ. Ε. Αχαΐας: Έγγραφο στη Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. – Τα κενά ανά δημοτικό σχολείο στην Αχαΐα (28.12.2012)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΧΑΪΑΣ
E-Fax: 15102017899
www.deutsch.gr  ●  achaia@deutsch.gr  &  patra.deutsch@gmail.com


Πάτρα, 28-12-2012
Αρ. Πρωτ. :12

ΠΡΟΣ:
Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α
Βουλή των Ελλήνων (ερωτώντες βουλευτές – αρ. ερ. 4321/23-11-2012)

ΘΕΜΑ: «Αναληθή στοιχεία στην επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών Γερμανικής στο νομό Αχαΐας»

Με αφορμή την ανακριβή απάντηση που δόθηκε στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. Πρωτοκόλλου 158467/ΙΗ ΕΞ/14-12-2012), στην ερώτηση έξι βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ (αρ. ερώτησης 4321/23-11-2012) για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων όλης της χώρας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απορία μας και τη διαμαρτυρία μας σαν Τοπική Επιτροπή Αχαΐας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε., καθώς στην εν λόγω απάντηση αναγράφεται πως υπάρχουν 0 κενά εκπαιδευτικών Γερμανικών στα Δημοτικά σχολεία της Αχαΐας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, οι ώρες που δηλώνουν κάθε εβδομάδα στο υπουργείο από την αρχή του σχολικού έτους ανέρχονται στις 184, πράγμα που σημαίνει ότι ζητούν 13 Αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου κλάδου Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07). Σας επισυνάπτουμε και τα 2 έγγραφα, ακριβώς όπως μας τα χορήγησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης αυτής μας βεβαιώνει ότι δηλώνουν συνεχώς αυτά τα κενά και ενημερώνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και στη συνέχεια η τελευταία ενημερώνει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για τα λειτουργικά κενά.

Είναι απορίας άξιο πώς τα κενά, ενώ είναι 13, στην πορεία γίνονται μηδέν !!!

Κατόπιν τούτων ζητάμε:
Να ερευνήσετε το θέμα ΑΜΕΣΑ και να προβείτε σε επικαιροποίηση των στοιχείων μετά τις 30 Νοεμβρίου, προκειμένου και να έχετε τα αληθή λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ07 Γερμανικών στο νομό Αχαΐας και να δοθούν πιστώσεις για Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου του κλάδου ΠΕ07 και στην Αχαΐα .
Σας καλούμε να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος και τους ερωτώντες βουλευτές, ούτως ώστε να  διασφαλιστεί μετά την πρόσληψη εκπαιδευτικών ΠΕ07 Γερμανικών η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία όλων των Δημοτικών Σχολείων του νομού Αχαΐας, τα οποία, αν και Δεκέμβριος, ακόμα περιμένουν καθηγητές Γερμανικών.

Με εκτίμηση
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών
Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ
Τοπική Επιτροπή Αχαΐας

Κενά ανά δημοτικό σχολείο και τάξη σε εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) στη ΔΠΕ Αχαΐας

c96b659647361342a1bb035614c242b1KENA_GERMANIKA_ANA_DIMOTIKO_ACHAIA.pdf

Το έγγραφο της Τ.Ε. Αχαΐας στην Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ

c96b659647361342a1bb035614c242b1PEKAGEPE_Top_epitropi_achaias_28122012.doc