ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας σχετικά με την πρακτική του Υπουργείου, στο να φέρνει σκοπίμως σε αντιπαράθεση τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (24.03.2014)


Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Το Υπουργείο Παιδείας φέρνει σκοπίμως σε αντιπαράθεση τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια πολλοί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν στη διάθεση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) ανά την Ελλάδα επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε οργανικές θέσεις λόγω μη ύπαρξης οργανικών κενών.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο Υπουργός αφού κατέθεσε νομοθετική ρύθμιση, προχώρησε με απόφασή του σε καθορισμό οργανικών κενών ειδικοτήτων τα οποία όμως δεν υπήρχαν κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων του 2013 ώστε να καταστεί δυνατόν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποκτήσουν οργανική θέση. Στη συνέχεια, προχώρησε σε υποχρεωτικές μετατάξεις ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποχρεωτικές μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που έγιναν σε πρώτη φάση τον Αύγουστο του 2013 και σε δεύτερη φάση το Φεβρουάριο του 2014 έγιναν με αδιαφανείς και σκανδαλώδεις διαδικασίες. Δεν ανακοινώθηκαν τα μόρια των μεταταχθέντων, ούτε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) προέλευσης και δεν έγινε έλεγχος των μορίων τα οποία δηλώθηκαν από τους υποψηφίους με υπεύθυνη δήλωση. Επίσης, δεν γνωμοδότησαν με πράξη τους το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Η διαδικασία έγινε από τους Δ/ντές Εκπαίδευσης και τους Περιφερειακούς Δ/ντές και οι μετατάξεις διενεργήθηκαν από το γραφείο του Υπουργού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”.

Σύμφωνα με το Νόμο εφόσον υπήρχαν οργανικά κενά έπρεπε πρώτα να γίνουν οι γενικές μεταθέσεις και στη συνέχεια οι μετατάξεις για τις θέσεις που παρέμειναν κενές.

Επειδή με αυτό τον τρόπο φέρνει σκοπίμως σε αντιπαράθεση τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι αποκλεισμένοι από το δικαίωμα μετάθεσης, με  εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που προήλθαν με μετάταξη από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εντείνοντας το κλίμα ανασφάλειας που έχει επιβληθεί και στις δυο κατηγορίες εκπαιδευτικών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί τα ΠΥΣΠΕ ανά την Ελλάδα δεν ανακοίνωσαν οργανικά κενά  εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να τοποθετηθούν οργανικά όσοι παραμένουν για σειρά ετών στην διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων;

2. Γιατί δε φρόντισε εγκαίρως το Υπουργείο να διαπιστώσει τα κενά, τις ελλείψεις και το πλεονάζον προσωπικό και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και να προχωρήσει με βάση αντικειμενικά κριτήρια – μόρια στην κάλυψη των κενών από ενιαίο πίνακα των ήδη υπηρετούντων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και των μεταταχθέντων από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;

3. Γιατί το Υπουργείο συνεχίζει αυτή την πολιτική κρατώντας σε ομηρία όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς, εξαθλιώνοντάς τους οικονομικά και εξοντώνοντάς τους ψυχολογικά;

Οι ερωτώντες βουλευτές,
Δημήτρης Τσουκαλάς
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Τάσος Κουράκης
Γιώργος Πάντζας
Τζένη Βαμβακά
Μαρία Κανελλοπούλου
Παναγιώτα Δριτσέλη