Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (από 10/2018 έως 02/2023)

 

27.09.2018 Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΦΕΚ 4299/τ.Β΄/27-09-2018) – πατήστε εδώ

 

20.09.2018 Ανακοινώθηκαν οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, του νέου θεσμού που αντικαθιστά τους Σχολικούς Συμβούλους. Παρακάτω οι αξιολογικοί πίνακες των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των Περιφερειακών Διευθύνσεων όπου τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής γλώσσας (σε παρένθεση το σύνολο των αξιολογικών μονάδων):

Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή:
Γερμανικής (ΠΕ07): μία (1) θέση
ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ΠΑΓΩΝΑ (28,39) Χαιρετισμός και στοιχεία επικοινωνίας

1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α ́ Αθήνας:
Γερμανικής (ΠΕ07): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο ,3ο, 4ο, 5ο , 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής και 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ – ΜΕΛΙΣΣΑ – ΙΡΙΣ (31,89) Χαιρετισμός και στοιχεία επικοινωνίας
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (30,43)
ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (24,83)

Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα:
Γερμανικής (ΠΕ07): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 1ο, 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων και στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου και Ηπείρου
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (22,44) Χαιρετισμός και στοιχεία επικοινωνίας

Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα:
Γερμανικής (ΠΕ07): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας
Δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και η θέση παραμένει ακάλυπτη.

1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής:
Γερμανικής (ΠΕ07): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα 2ο, 3ο, 4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, 1ο και 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (25) Χαιρετισμός και στοιχεία επικοινωνίας
ΔΕΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (22,67)

Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο:
Γερμανικής (ΠΕ07): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στο 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
ΓΙΑΣΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (29,37) Χαιρετισμός και στοιχεία επικοινωνίας

 

19.06.2018 Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανά θέση επιστημονικής ευθύνης – πατήστε εδώ