Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΚΑΓΕΠΕ. Η σύνθεση, όπως ομόφωνα αποφασίστηκε στην Συνεδρίαση της 5ης Μάϊου 2018, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Τίλε Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα
Αντιπρόεδρος: Γκέκα Βασιλική
Γενική Γραμματέας: Παρθένου Μαρία
Ειδική Γραμματέας: Καραμούντζου Ευαγγελία
Ταμίας: Ρέκκου Χρυσούλα (Χριστίνα)
Βοηθός Ταμία: Σακιώτη Αθανασία
Έφορος Δ.Σ., Τύπου και Βιβλιοθήκης: Χαρδαλούπα Ιωάννα (Γιοχάννα)