Συνταξιοδοτήσεις-αποχωρήσεις από την υπηρεσία στην Δευτεροβάθμια Ανατολικής Θεσσαλονίκης (όλων των κλάδων)

Ενημέρωση
από τους αιρετούς του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αρίδα Μανώλη και Μπιρμπίλη Πάρη
για την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των προθέσεων
συνταξιοδότησης για όλους τους κλάδους.

Σχετικά με τον κλάδο Γερμανικής Φιλολογίας
(ΠΕ07) καταγράφονται 8 συνάδελφοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (δηλ. χωρίς οργανική θέση),
8 μετακινήσεις (Μετατάξεις στην α/θμια και σε διοικητικές θέσεις όσων είχαν
οργανική θέση) και 4 συνάδελφοι που προτίθενται να συνταξιοδοτηθούν.

                        

ΚΛΑΔΟΙ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ

ΑΠΟΧΩΡ. 2013

ΑΠΟΧΩΡ. ΜΕΤΑΤ. ΤΟΠ.ΠΕΙΡ. 2013

ΣΥΝΤ.ΚΥΣΔΕ Κ.Α. 2014

ΑΥΤΟΔΙΚ. ΣΥΝΤ. 2014

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔ. 2014

ΠΕ01

29

12

 

 

1

5

ΠΕ02

53

73

2

4

2

46

ΠΕ03

29

45

1

3

3

34

ΠΕ04.01

15

11

 

 

1

20

ΠΕ04.02

15

11

 

1

 

4

ΠΕ04.03

 

3

 

 

 

 

ΠΕ04.04

3

7

 

 

 

 

ΠΕ04.05

5

5

 

 

 

1

ΠΕ05

12

13

1

1

 

14

ΠΕ06

13

27

1

 

2

24

ΠΕ07

8

 

8

 

 

4

ΠΕ08

1

1

2

 

 

3

ΠΕ09

24

9

 

 

 

2

ΠΕ10

3

2

 

 

 

4

ΠΕ11

3

12

 

 

 

9

ΠΕ12.01

2

2

 

 

 

1

ΠΕ12.02

4

3

 

 

 

1

ΠΕ12.03

 

1

 

 

 

1

ΠΕ12.04

1

1

 

 

 

3

ΠΕ12.05

2

 

 

 

 

1

ΠΕ12.08

 

1

 

 

 

 

ΠΕ12.10

2

1

1

 

 

 

ΠΕ13

12

5

 

1

 

4

ΠΕ14.01

 

2

 

4

 

 

ΠΕ14.02

 

2

 

 

 

 

ΠΕ14.04

 

1

 

 

1

5

ΠΕ14.05

2

 

 

 

 

 

ΠΕ15

 

 

 

 

 

3

ΠΕ16

1

1

4

1

 

2

ΠΕ17.02

1

1

 

 

 

 

ΠΕ17.03

 

 

 

 

 

1

ΠΕ17.04

1

 

 

 

 

 

ΠΕ17.05

1

 

 

 

 

1

ΠΕ17.06

 

 

 

 

 

1

ΠΕ18.02

6

5

 

 

 

 

ΠΕ18.03

7

2

 

 

 

 

ΠΕ18.07

 

5

 

 

 

 

ΠΕ18.10

 

5

 

 

 

 

ΠΕ18.12

 

 

 

 

 

2

ΠΕ18.13

1

1

 

 

 

 

ΠΕ18.17

1

 

 

 

 

 

ΠΕ18.18

1

 

 

 

 

 

ΠΕ18.21

 

 

 

1

 

 

ΠΕ18.23

1

 

 

 

 

 

ΠΕ18.25

 

 

 

1

 

 

ΠΕ18.27

 

1

 

 

 

 

ΠΕ18.33

 

1

 

1

 

 

ΠΕ18.35

4

 

 

 

 

 

ΠΕ18.36

3

 

 

 

 

1

ΠΕ18.39

 

1

 

 

 

 

ΠΕ18.40

2

 

 

 

 

 

ΠΕ19

25

7

22

 

 

1

ΠΕ20

8

2

 

 

 

ΠΕ23.01

 

 

 

 

 

1

ΠΕ28

 

 

 

 

 

1

ΠΕ30

 

 

 

 

 

1

ΠΕ34

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE01.01

 

 

 

 

 

1

TE01.02

 

 

 

1

 

1

TE01.04

 

1

 

1

 

2

TE01.05

 

 

 

 

 

1

TE01.07

 

1

 

 

 

 

TE01.26

 

 

 

 

 

1

TE01.29

 

1

 

 

 

 

 

 

ΣΤΗΛΗ 3

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 2013 : Που προέκυψαν
το έτος 2013 από όλες τις διαδικασίες αποχωρήσεων-συνταξιοδοτήσεων από την
υπηρεσία  ( αφαιρέθηκαν όσες αφορούν
συναδέλφους που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσων υπηρετούσαν σε Μουσικά,
Καλλιτεχνικά και άλλα ειδικά σχολεία και όσων είχαν υπολογιστεί στα οργανικά
κενά του προηγούμενου έτους )

ΣΤΗΛΗ 4

ΑΠΟΧΩΡ. ΜΕΤΑΤ. ΤΟΠ. ΠΕΙΡ. 2013 :
Ο αριθμός  αφορά :

α. Σε τοποθετήσεις σε Πειραματικά
Σχολεία ( οι συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν σε Πειραματικά Σχολεία χάνουν την
οργανική τους θέση, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αριθμός αφορά συναδέλφους που
είχαν οργανική στη Περιοχή Δ.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης )

β. Σε μετατάξεις στην α/θμια και
σε διοικητικές θέσεις όσων είχαν οργανική θέση στη Περιοχή Δ.Ε. Αν.
Θεσσαλονίκης

ΣΤΗΛΗ 5

ΣΥΝΤ.ΚΥΣΔΕ Κ.Α. 2014 :
Αποχωρήσεις-Συνταξιοδοτήσεις από την αρχή του 2014 μέχρι σήμερα, οριστικές και αμετάκλητες
( αφαιρέθηκαν όσες αφορούν συναδέλφους που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, όσων
υπηρετούσαν σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και άλλα ειδικά σχολεία )

ΣΤΗΛΗ 6

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ ΣΥΝΤ. 2014 : Οι
Συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται στις 30-6-14 οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς αίτηση
τους , θέση μας είναι ότι τα οργανικά κενά που προκύπτουν , πρέπει να  προσμετρούνται στο τρέχον έτος

ΣΤΗΛΗ 7

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔ. 2014 : Φέτος
λόγω της αλλαγής του χρόνου υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης ( 20-30 Απριλίου
) απαιτούμε από το ΥΠΑΙΘ το προφανές, να συμπεριλάβει τα οργανικά κενά που
προκύπτουν οριστικά και αμετάκλητα την 1-6-14, στο τρέχον έτος.