Συνέδριο «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων»

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα του συνεδρίου «Το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων» που συνδιοργανώνει το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014 στον Πειραιά.

Το συνέδριο έχει στόχο να συγκεντρώσει εκπροσώπους από όλες τις κατηγορίες των γλωσσικών επαγγελμάτων προκειμένου να συζητηθούν και να αναλυθούν μερικά από τα κυριότερα θέματα του χώρου και να προταθούν κάποιες πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις.

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα

deutschfile1_5228d95a86ea491fdeadfd286c87a9a3_4084.pdf