Συνάντηση της Τοπικής Επιτροπής Σάμου [Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου]

Συνάντηση εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας στη Σάμο.

Σάββατο 22/09/2012 στο Βαθύ στο καφέ Sante

Θα αναδειχθεί Τοπική Επιτροπή και θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και η πρόταση για διοργάνωση Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου.