Συμβολή σε έρευνα του Μεταπτυχιακού του ΤΓΓΦ του ΑΠΘ

Aξιότιμοι συνάδελφοι,

στο πλαίσιο του ΜΠΣ του Τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας ΑΠΘ διενεργώ μια έρευνα για τις στάσεις των ξενόγλωσσων καθηγητών απέναντι στην ξένη γλώσσα.
Για τον σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί από καθηγητές των ξένων γλωσσών, στην προκειμένη περίπτωση από συναδέλφους που διδάσκουν Γερμανικά. Η έρευνα αυτή είναι εντελώς ανώνυμη και διεξάγεται αποκλειστικά στο πλαίσιο της έρευνας μου για το πανεπιστήμιο.

Θα σας ήμουν πολύ ευγνώμων για την συμπλήρωση του και για τον χρόνο που θα διαθέσετε.
Το ερωτηματολόγιο μπορεί να αποσταλεί στη συνέχεια στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Εκ των προτέρων σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή σχολική χρονιά.

Δαυίδ Καπετανίδης
μεταπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Γερμανικής Φιλολογίας ΑΠΘ
E-Mail: davcapet@yahoo.gr

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

deutschfile1_6070305b453bcfc28426134409f0eba0_8981.doc