Συμμετοχή της Προέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας Τίλε σε συνάντηση με τον Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Jens Plötner

Το ζήτημα της διδασκαλίας και της προώθησης της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα,  αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης που είχε σήμερα Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με εκπροσώπους γερμανόφωνων Φορέων για την προώθηση της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα.

Την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας εκπροσώπησε, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του κ. Jens Plötner, η Πρόεδρος του Σωματείου κ. Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε.

Στο πλαίσιο της συνάντησης η εκπρόσωπος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ προέβη σε αναλυτική ενημέρωση του Πρέσβη και των λοιπών παρευρισκόμενων αναφορικά με την εξέλιξη του θεσμού  της διδασκαλίας της Γερμανικής ως Β’ Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα από τις απαρχές της ένταξης του μαθήματος στα Αναλυτικά Προγράμματα της Δευτεροβάθμιας και αργότερα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι και σήμερα.

Στην συνέχεια παρουσίασε τα νεότερα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των μαθητών και μαθητριών που διδάσκονται τα Γερμανικά ως Β’ Ξένη Γλώσσα στα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας, επισημαίνοντας παράλληλα την ζημία που έχουν επιφέρει ήδη στην σταθερά αυξανόμενη ζήτηση οι Υπουργικές Αποφάσεις για την Πρωτοβάθμια («Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» – ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β’/26-04-2016) και την Δευτεροβάθμια («Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» – ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β’/04/04/2017) Εκπαίδευση, τονίζοντας την ανάγκη των συντονισμένων ενεργειών και προσπαθειών εκ μέρους όλων των Φορέων που άπτονται της διδασκαλίας της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκληση των ως άνω Υ.Α.

Τέλος, ενημέρωσε για όλο το φάσμα των πολυεπίπεδων δράσεων της ΠΕΚΑΓΕΠΕ με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την σημασία της διαρκούς συνεργασίας του συνόλου των γερμανόφωνων Φορέων προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Δ.Σ.
της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

 

Δελτίο Τύπου