Συμμετοχή της Προέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας Τίλε σε συνάντηση Φορέων για την προώθηση της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα (Netzwerk DaF-Sitzung)

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, από τις 10:30 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ., συνάντηση εκπροσώπων Φορέων για την προώθηση της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα.

Την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. εκπροσώπησε, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως της Μορφωτικής Ακολούθου της Πρεσβείας κ. Monika Franκ, η Πρόεδρος του Σωματείου κ. Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε. Στο πλαίσιο της ως άνω συνάντησης η εκπρόσωπος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ προέβη σε αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με επίκαιρα ζητήματα που άπτονται της διδασκαλίας της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα, καθώς και σε παρουσίαση των πολυεπίπεδων δράσεων του Φορέα.

Σημείο αιχμής της ενημέρωσης, αποτέλεσαν τα προβλήματα που έχουν προκληθεί αναφορικά με την διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας, λόγω της εφαρμογής των Υπουργικών Αποφάσεων για την Πρωτοβάθμια («Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» – ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016) και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση («Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» – ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-4-2017) και ειδικότερα λόγω των διατάξεων εκείνων που προβλέπουν ότι: 1) ο αριθμός των ξενόγλωσσων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων Γενικής Παιδείας και 2) υποχρεωτική διδασκαλία της ξένης γλώσσας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της ζημίας που προκλήθηκε από την εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων, ειδικά για την διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας, επισημάνθηκε το ζήτημα της έλλειψης και της επιτακτικής ανάγκης διορισμού, για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών, 250-300 μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη της έγκαιρης και βάσει των πραγματικών αναγκών πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας.

Για το σύνολο των παραπάνω ζητημάτων, προεξάρχοντος του ζητήματος της ανάκλησης ή/και τροποποίησης των Υπουργικών Αποφάσεων και δεδομένης και της αλλαγής της Πολιτικής Ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., η εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. υπογράμμισε την σημασία της στήριξης των προσπαθειών του Δ.Σ. προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς και της συντονισμένης συνεργασίας και εντατικοποίησης των προσπαθειών όλων των Φορέων που άπτονται της διδασκαλίας της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα, προκειμένου να αρθούν οι στρεβλώσεις και να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλή λειτουργία του θεσμού της διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Δ.Σ.

της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

 

Δελτίο Τύπου