Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου Κορινθίας: Μη κάλυψη θέσης καθηγητή Γερμανικής

Επιστολή – Διαμαρτυρία απέστειλε ο Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου Κορινθίας, με κοινοποίηση και στην Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε, στο Υ.ΠΑΙ.Θ για τη μη κάλυψη της θέσης καθηγητή Γερμανικής.

Επιστολή – Διαμαρτυρία του Συλλόγου γονέων & κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λεχαίου Κορινθίας

deutschfile1_2dce157b45b8b4c974684950ce2d82a5_5986.pdf