Σύλλογος εκπαιδευτικών λειτουργών Κολλεγίου Αθηνών: Σχετικά με την απόλυση της Φ. Μπουλούτα (20.12.2013)

Παραθέτουμε παρακάτω την ανακοίνωση του Σ.Ε.Λ.Κ.Α σχετικά με την απόλυση της συναδέλφου Φ. Μπουλούτα, η οποία έπιασε το γιό του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά να αντιγράφει.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.)

https://sites.google.com/site/athenscollegeselka/

selka2009@gmail.com

http://selka2009.blogspot.com/

 

Αθήνα, 20/12/2013

Α.Π. 527

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. υπερασπίστηκε και θα συνεχίζει να υπερασπίζεται τη
Φ. Μπουλούτα. Τα κίνητρά μας δεν είναι μόνο συναδελφικά, δεν είναι απλά
συνδικαλιστικά και δεν έχουν κανενός είδους σκοπιμότητα (είτε αυτή αφορά το Σχολείο,
είτε σχετίζεται με κομματικά ή άλλου είδους συμφέροντα). Τα κίνητρά μας είναι κυρίως
ιδεολογικά και πολιτικά: αρνούμαστε στους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Σχολείων να
απολύουν Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς αναιτιωδώς. Κάθε αναιτιώδης απόλυση θα
έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να θεωρείται παράνομη, ως καταχρηστική. Κάθε αναιτιώδης
απόλυση προσβάλει την αξιοπρέπειά μας, υπονομεύει τη Λειτουργία μας ως
Εκπαιδευτικών και συνεπώς υποβαθμίζει το παρεχόμενο αγαθό, την ΠΑΙΔΕΙΑ.

H στάση μας είναι απολύτως συνεπής: αρνούμενες / αρνούμενοι τις αναιτιώδεις
απολύσεις, επιζητούμε την αξιολόγησή μας. Επιζητούμε ένα συμφωνημένο και διαυγές
σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών του Σχολείου μας. Έχουμε γνωστοποιήσει τη
θέση μας αυτή σε όλους τους stakeholders του Σχολείου. Την έχουμε υποστηρίξει με τη
συνδιοργάνωση σχετικής ημερίδας με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε χώρο που μας διέθεσε το Σχολείο. Έχουμε
επανειλημμένως ζητήσει την έναρξη σχετικού διαλόγου. Το Σχολείο κωφεύει… Επιλέγει το
φόβο… Στην προαναφερόμενη ημερίδα δεν παρέστη κανένας εκπρόσωπος ούτε της
Διοίκησης ούτε της Διεύθυνσης του Σχολείου, μολονότι είχαν προσκληθεί. Η Πολιτεία μας
πρόλαβε: ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας υπέγραψε Προεδρικό Διάταγμα για την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το
οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μολονότι πολλά σημεία του
περιεχομένου του είναι, κατά τη γνώμη μας, ιδιαιτέρως συντηρητικά και απέχουν πολύ
από τις διεθνείς τάσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, επιζητούμε εμπράκτως την
αξιολόγησή μας, έστω και υπό το πρίσμα του.

Γι’ αυτό υπερασπιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη Φ. Μπουλούτα.

Θα κρίνουμε το σκεπτικό της σημερινής απόφασης του Κεντρικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν μας κοινοποιηθεί γραπτώς, ως
εκπαιδευτικοί. Τα ζητήματα που εγείρονται σχετικά με τη νομιμότητα της όλης, αλλά και
της σημερινής, διαδικασίας – που είναι πολλά και σημαντικά – θα υποστηριχθούν από τους
νομικούς συμβούλους της Φ. Μπουλούτα και της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε..

Ας μην πανηγυρίζουν ακόμα οι «άρχοντες του σκότους».

Η αυλαία δεν έπεσε ακόμα…

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α

Ο Πρόεδρος
Α. Ψαλίδας

Ο Γ. Γραμματέας
Α. Μουτζούρης