Συγκροτήθηκε Τοπική Επιτροπή Καβάλας της Πανελλήνιας Ένωσης (30.09.2012)

Στην Καβάλα, σε συγκέντρωση των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης του νομού Καβάλας συγκροτήθηκε Τοπική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

Το συντονισμό της δράσης της Τοπικής Επιτροπής Καβάλας ανέλαβαν (κατά αλφαβητική σειρά):

Ρήγα Καλλιόπη
Στάμου Μαρία
Τσαλίδης Θεόδωρος
Χατζηιωαννίδου Σεβαστή

Επικοινωνία με την Τοπική Επιτροπή Καβάλας: kavaladeutsch@gmail.com

————————————————————————————————————
Την Κυριακή στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 11.00, στο Ξενοδοχείο Γαλαξίας στην Καβάλα  θα συγκεντρωθούμε οι εκπαιδευτικοί γερμανικής γλώσσας της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης του Νομού Καβάλας με σκοπό την σύσταση Τοπικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. στο νομό μας.

Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων μας, ώστε οι διαδικασίες για την ανάδειξη του προεδρείου να είναι το δυνατόν μαζικότερες και αντικειμενικότερες!

Στην συνάντησή μας θα παραβρεθεί ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης, κ. Σλίμπας Πάκης και ο Γραμματέας κ. Τσιούμας Γιώργος.

Μετά τη σύσταση της Τοπικής Επιτροπής, θα ορισθούν και άλλες συναντήσεις, με σκοπό την οργάνωση δράσεων στην πόλη και το νομό μας!

Να είμαστε όλοι εκεί για την προώθηση του κλάδου μας!