Σύγκλητος ΑΠΘ: Γιατί προτείνουμε να παραμείνουν αυτόνομα τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών – Νέα διαδήλωση στις 07.03 στις 11:00 π.μ. στην Καμάρα (06.03.2013)

06.03.2013 Με νέα διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη (Καμάρα, Πέμπτη 07.03 στις 11:00 π.μ.) απαντά η πανεπιστημιακή κοινότητα της Θεσσαλονίκης στο σχέδιο «Αθηνά» για τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη σημερινή της συνεδρίαση υιοθέτησε την πρόταση της Επιτροπής Αναδιάρθρωσης του ΑΠΘ σχετικά με τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών και τάχθηκε κατά της συγχώνευσής τους, όπως προβλέπει το σχέδιο «Αθηνά».
Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο της απόφασης της Συγκλήτου:

“Η Επιτροπή εισηγείται τη διατήρηση της δομής της Φιλοσοφικής Σχολής, ως έχει, επειδή:
α) ικανοποιείται η αρχή της ακαδημαϊκής και χωροταξικής συνοχής,
β) συνεχίζεται η ακαδημαϊκή παράδοση του Ιδρύματος και της Σχολής, και
γ) η ίδια η Σχολή και τα Τμήματά της εξέφρασαν την ίδια άποψη.
Ειδικότερα για τα τέσσερα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, η Επιτροπή αποδέχεται πως:
α) θεραπεύουν μία σειρά διακριτών επιστημονικών γνωστικών πεδίων καθώς σκοπό έχουν την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητριών/τών στα αντικείμενα της εκάστοτε γραμματολογίας, όπως επίσης των πολιτισμικών σπουδών, της λογοτεχνίας, της μετάφρασης, της γλωσσολογίας και της διδακτικής της αντίστοιχης γλώσσας,
β) τα μαθήματα διδάσκονται στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα του κάθε Τμήματος,
γ) οι επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτήτριες/ές με τη μελέτη όλων αυτών των αντικειμένων απέχουν πολύ από την απλή γλωσσομάθεια και προσφέρουν πολλαπλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, και
δ) ως διακριτές μονάδες, τα αυτόνομα Τμήματα έχουν δημιουργήσει μέσα από τη εξειδίκευσή τους σε πολλαπλά αντικείμενα γέφυρες συνεργασίας και έχουν συνάψει εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, συμβάλλοντας έτσι στην εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του Α.Π.Θ.

Πρόταση της Συγκλήτου του ΑΠΘ (αριθμ. Συνεδρίασης 2856/6-3-2013) για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»

76e3c19dbb0dadc4c6dc771d856e4676protasi_sygklitoy_auth_gia_athina.doc