Συμπληρωματική υποβολή αίτησης-δήλωσης απομακρυσμένων σχολικών μονάδων υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών (02.09.2014)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ´ και Ι´ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ´ και ΙΒ´ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων ορίζεται από 03-09-2014 έως και 05-09-2014. Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ