ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Στην αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας στη στήλη ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ 2009-10 η Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης συγκέντρωσε τις εγκυκλίους που αφορούν τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας ως Β´ Ξένη Γλώσσα στα Δημοτικά Σχολεία και στα Γυμνάσια και ως Α´ Ξένη Γλώσσα στα Γενικά Λύκεια και στα ΕΠΑ.Λ.
Η αξιοποίηση των εγκυκλίων αυτών μπορεί να βοηθήσει και τις Τοπικές Επιτροπές της Πανελλήνιας Ένωσης, αλλά και μεμονωμένους συναδέλφους να συμβάλλουν στην περιφρούρηση, αλλά και στην επέκταση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Για παρατηρήσεις, συμπληρώσεις κλπ. απευθυνθείτε με E-Mail στην Επιτροπή Ερευνών.