Σε ΦΕΚ οι υποχρεωτικές μετατάξεις, χωρίς κοινοποίηση των μορίων (03.09.2013)

Με τη γνωστοποίηση της περιοχής της Β/θμιας από την οποία μετατάσσονται υποχρεωτικά οι 3.122 συνάδελφοι σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση, αλλά χωρίς να δοθούν στη δημοσιότητα τα μόρια (Μόρια συνολικής προϋπηρεσίας, μόρια συνθηκών διαβίωσης, μόρια οικογενειακών λόγων, μόρια κατοχής επιπλέον πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) δημοσιεύτηκαν στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» όλα τα ονόματα.

Οι συνάδελφοι μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/1997.

«Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», τεύχος τρίτο, αρ. φύλλου 986, 3-09-2013

7299e51cfc0d5174743a6701a8a96488FEK_ypoxr_metataxeis_.pdf