Σχέδιο Αθηνά: Η νέα πρόταση του ΥΠΑΙΘΠΑ για τις Ξένες Φιλολογίες: Απομάκρυνση από τη Φιλοσοφική Σχολή, συγχώνευση και δραματική μείωση εισακτέων (05.03.2013)

05.03.2013 Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ αναρτήθηκε (πατήστε εδώ) η τελική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», όπως θα παρουσιασθεί αύριο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Για το ΕΚΠΑ προτείνεται:
Δημιουργία Σχολής Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (στη Φιλοσοφική Σχολή παραμένει μόνο το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών!) με ένα Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, που θα αποτελείται από πέντε κατευθύνσεις: 1. Αγγλικής Γλώσσας, 2. Γαλλικής Γλώσσας, 3. Γερμανικής Γλώσσας, 4. Ισπανικής Γλώσσας και 5. Ιταλικής Γλώσσας. Στο Τμήμα αυτό προβλέπεται να εισαχθούν 350 πρωτοετείς για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είχαν εισαχθεί 666.

Για το ΑΠΘ προτείνεται:
Δημιουργία Σχολής Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών με ένα Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, που θα αποτελείται από τέσσερεις κατευθύνσεις: 1. Αγγλικής Γλώσσας, 2. Γαλλικής Γλώσσας, 3. Γερμανικής Γλώσσας, και 4. Ιταλικής Γλώσσας. Στο Τμήμα αυτό προβλέπεται να εισαχθούν 300 πρωτοετείς για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είχαν εισαχθεί 469.