Σχ. Σύμβουλοι ΠΕ07: Πρόσκληση σε συναντήσεις εκπαιδευτικών – φιλολόγων Γερμανικής σε Βέροια, Βόλο, Λάρισα

Τετάρτη, 9.10.2013 σε Βέροια και Βόλο
Πέμπτη, 10.10.2013 Λάρισα

Σ. Παπαδημητρίου: Επιμορφωτική συνάντηση στη Βέροια

b322422d9a721bbdefa133133dd407c1Papadimitriou_Veroia.pdf

Γ. Κερκινοπούλου: Επιμορφωτικές συναντήσεις σε Βόλο και Λάρισα

b322422d9a721bbdefa133133dd407c1Kerkinopoulou_Volos_Larisa.pdf