Σατυρικό video – όπως στον αγώνα για τη ματαίωση της συγχώνευσης των Ξενόγλωσσων Φιλολογιών – για τη στήριξη του αγώνα των εργαζόμενων της ΕΡΤ κάνει θραύση στο διαδίκτυο (100.000 προβολές σε δύο μέρες!)


Σατυρικό video με τίτλο «Ο Χίτλερ μαθαίνει ότι η ΕΡΤ λειτουργεί ακόμα» κάνει θραύση στο διαδίκτυο (πατήστε εδώ).

Αντίστοιχο video με τον τίτλο «Ο Hitler & το σχέδιο ΑΘΗΝΑ για τις Ξενόγλωσσες Φιλολογιών» (πατήστε εδώ) είχε δημιουργηθεί για τη στήριξη του αγώνα των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών – την αποτροπή της εφαρμογής του σχεδίου συγχώνευσής τους σε ένα ενιαίο υβριδικό Τμήμα.
Υπενθυμίζουμε πως ο αγώνας αυτός είχε επιτυχή έκβαση και τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών διατηρούν την αυτοτέλειά τους…