Σ. Παπαδημητρίου: Σεμινάριο moodle για εκπαιδευτικούς στην Καβάλα

Σ. Παπαδημητρίου: Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως σεμινάριο στις Νέες Τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης νομού Καβάλας

0c8ff735cb2b05718573c08173335fd4Papadimitriou_moodle_Kavala.pdf