Σ. Παπαδημητρίου: Σχετικά με την ορθρογραφία στη Β´ και Γ´ Γυμνασίου

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε διευκρινίσεις από τη Σχολική Σύμβουλο Γερμανικής κα. Σ. Παπαδημητρίου σχετικά με την υπαγόρευση της ορθογραφίας στη Β´ και Γ´ Γυμνασίου:

Liebe KollegInnen
Επειδή δέχομαι αρκετά τηλεφωνήματα από συναδέλφους/συναδέλφισσες σχετικά με την υπαγόρευση της ορθογραφίας στη Β´ και Γ´ Γυμνασίου σας διευκρινίζω τα εξής… συνέχεια