Ρύθμιση για τη 2η ΞΓ στα συστεγαζόμενα δημοτικά σχολεία (01.06.2012)

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία τμημάτων για τη διδασκαλία της  2ης  ξένης γλώσσας στα συστεγαζόμενα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2012-13»

Ύστερα από ερωτήματα που διατυπώθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι στα συστεγαζόμενα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία μπορεί να δημιουργηθούν τμήματα 2ης ξένης γλώσσας από μαθητές και των δύο σχολείων, εφόσον δε συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών στο ένα από τα δύο ή και στα δύο σχολεία με την προϋπόθεση ότι το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα θα συνταχθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων Διδασκόντων και των δύο σχολείων, των οικείων Σχολικών Συμβούλων και του Δ/ντή Π.Ε.


 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ


                                                                                                                                        ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Το έγγραφο

af0f2c97be3051a37eaf670bbd7408f8Systegazomena_dhmotika_2h_Xenh_Glossa.doc