Ψήφισμα της ανοιχτής κοινής συνεδρίασης του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Α.Π.Θ. (26.02.2013)


Ψήφισμα της ανοιχτής κοινής συνεδρίασης του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.


Σε συνέχεια των ψηφισμάτων α) των Προέδρων και Αναπληρωτών  Προέδρων των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και β) της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, σας διαβιβάζουμε ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την ανοιχτή κοινή συνεδρίαση του διδακτικού προσωπικού των παραπάνω Τμημάτων.
 
Συνοψίζοντας τους λόγους της διαφωνίας μας με την «απορρόφηση» των Τμημάτων των Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών τονίζουμε ότι με το προτεινόμενο σχέδιο ΑΘΗΝΑ θίγεται το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και αναφέρουμε πρώτον τα θετικά της διατήρησης της αυτονομίας των τμημάτων μας και δεύτερον τα αρνητικά από την προτεινόμενη  συγχώνευση:

Α) Τα θετικά της διατήρησης της αυτονομίας των Τμημάτων:
Τα υπάρχοντα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του ΑΠΘ
1. εφαρμόζουν ανανεωμένα και εκσυγχρονισμένα προγράμματα τα οποία λειτουργούν με επιτυχία,
2. προσφέρουν στους φοιτητές επιστημονική κατάρτιση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα μιας φιλολογίας τα οποία διδάσκονται στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα,
3. ανοίγουν πολλαπλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης,
4. συμβάλουν στη Διεθνοποίηση του ΑΠΘ και δημιουργούν γέφυρες συνεργασίας με χώρες σημαντικές τόσο από πολιτική όσο και από πολιτισμική άποψη,
5. οι διεθνείς συμφωνίες και εκπαιδευτικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν ανέρχονται στις 2000.

Β) Τα αρνητικά της «απορρόφησης»
1. πλήττονται Τμήματα που εδώ και μισό αιώνα τουλάχιστον λειτουργούν χωρίς σημαντικά πρόβληματα στοχεύοντας  στην αριστεία,
2. μειώνονται οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, καθώς δεν θα κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύτερο διακριτό κλάδο της επιστήμης αλλά θα διαθέτουν μόνο ανεπαρκή γλωσσική κατάρτιση,
3. δεν επιλύονται με τη συγχώνευση κάποια επιμέρους προβλήματα που εντοπίζονται, αλλά δημιουργούνται πολλαπλάσια,
4. με τη συγχώνευση δεν προκύπτει κανένα δημοσιονομικό όφελος.

Η πρόταση της ανοιχτής κοινής συνεδρίασης του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι:

  • Να μην προχωρήσει το Υπουργείο στην «απορρόφηση»/συγχώνευση των τεσσάρων Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του ΑΠΘ, αλλά να διατηρήσει την αυτονομία τους στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής.

  • Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4076/12, άρθρο 1, παρ. 1) τα Τμήματα να αναλάβουν την πρωτοβουλία να επεξεργαστούν προτάσεις και να οργανώσουν συνέργειες.


——————————————————————————–

Την Τρίτη 26-2-2013 και ώρα 9-11 π.μ. στην αίθουσα 107 του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής θα γίνει συνάντηση διδασκόντων των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με μόνο θέμα το σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν την συζήτηση.