Πρόσληψη πέντε αναπληρωτών ΠΕ07 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (11.03.2014)

Τέσσερεις αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και μία αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) προσλαμβάνονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 12 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι συνάδελφοι Γερμανικής Φιλολογίας είναι οι εξής (κατάταξη σύμφωνα με τη σειρά τους στον πίνακα αναπληρωτών):

ΤΣΙΟΥΜΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ    11    51,687    Β-Χαλκιδικής

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ    12    51,658    Β-Κοζάνης

ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗ    ΜΑΡΙΑ    ΙΩΑΝΝΗΣ    26    48,568    Β-Ηρακλείου

ΠΑΠΟΥΤΣΗ    ΓΛΥΚΕΡΙΑ    ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ    36    44,302    Β-Ροδόπης

ΤΟΠΟΥΖΗ    ΣΤΥΛΙΑΝΗ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ    400    20,295    Β-Δ´ Κυκλάδων – Μειωμένου Ωραρίου