Πρόσληψη 27 αναπληρωτών Γερμανικής Φιλολογίας (05.12.2013)

Με την πρόσληψη 27 αναπληρωτών (20 πλήρους ωραρίου και 7
μειωμένου ωραρίου) Γερμανικής Φιλολογίας (ΠΕ07) καλύπτεται ένα μικρό μέρος των
κενών του κλάδου. Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε. καλεί τις Τοπικές Επιτροπές σε όλη
τη χώρα να εντείνουν την κινητοποίησή τους, ώστε το μικρό θετικό βήμα που γίνεται
σήμερα να διευρυνθεί και να καλυφθούν όλα τα κενά.

 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 5/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2013-2014,
προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές
1098
εκπαιδευτικοί των
κλάδων
ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 , ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13,
ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ17, ΠΕ18,
ΠΕ19 και ΠΕ20.

Οι προσλήψεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
υλοποίησης των Πράξεων

·       
«Διερεύνηση των Παραμέτρων Αναμόρφωσης και
Εξορθολογισμού της Διδακτέας Ύλης και του Εκπαιδευτικού Υλικού στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)
Άξονας Προτεραιότητας 1»,

·       
«Διερεύνηση των Παραμέτρων Αναμόρφωσης και
Εξορθολογισμού της Διδακτέας Ύλης και του Εκπαιδευτικού Υλικού στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)
Άξονας Προτεραιότητας 2» και

·       
«Διερεύνηση των Παραμέτρων Αναμόρφωσης και
Εξορθολογισμού της Διδακτέας Ύλης και του Εκπαιδευτικού Υλικού στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)
  Άξονας Προτεραιότητας

του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν
στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας
από την Παρασκευή
6 Δεκεμβρίου 2013 έως και την  Τρίτη 10
Δεκεμβρίου 2013
,
όπου
και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη
του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των
προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην
οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

921bc92a493b53f98f24e6a8a12801be13_12_06_ortho_pe19_pe20_proslipsis_aksonas_1_2_3.xls