Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό – Οι περιοχές διορισμού για τους ΠΕ07 (23.07.2022)

 

Το ΥΠΑΙΘ καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ07, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019) και 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.ΣΥ.Δ (https://opsyd.sch.gr) από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ.154/1996 (Α ́ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.
Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α' 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α' 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Κατά τη ροή των διορισμών θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις των υποψηφίων του πίνακα Β ́ της ΕΑΕ (όλων των κλάδων), έπειτα οι αιτήσεις των υποψηφίων των πινάκων Γ1 ́ και Γ2 ́ (μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αντίστοιχα) και, τέλος, θα εξεταστούν οι αιτήσεις διορισμού των υποψηφίων από τον πίνακα Α ́ της Γενικής Εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ ή/και Β ́ του ΑΣΕΠ με προϋπηρεσία από ιδιωτικό σχολείο έχουν, μεν, δικαίωμα υποβολής αίτησης αλλά η αίτησή τους θα αξιολογηθεί κατά την αλγοριθμική ροή της διαδικασίας διορισμών αποκλειστικά και μόνο αν κατά την καταληκτική προθεσμία της παρούσης απόφασης συμπληρώνουν προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία τουλάχιστον 2 πλήρων διδακτικών ετών (τελ. εδάφιο της υποπερ. ββ ́ της περ. ζ ́ της παρ.4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019). Σημειώνεται ότι ως πλήρες διδακτικό έτος στη Β/θμια νοείται η απασχόληση 10 μηνών, ενώ στην Α/θμια η απασχόληση 9 μηνών και 21 ημερών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07 ΣΕ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) – 2
2. Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.) – 1
3. Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.) – 1
4. Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) – 1

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.) – 1
2. ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε) – 1
3. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) – 1
4. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) – 1
5. Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) – 1
6. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) – 1
7. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) – 1
8. Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) – 1
9. Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) – 1
10. ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π.Ε.) – 1
11. Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) – 1

 

Για να δείτε όλα τα σχετικά με την προκήρυξη 2ΓΕ/2019, τους μόνιμους διορισμούς του σχ. έτους 2021-2022 κ.ο.κ. μεταβείτε εδώ

deutschgr_photo381

https://pdv.org.gr/wp-content/uploads/2023/11/deutschgr_photo381-1.jpghttps://pdv.org.gr/wp-content/uploads/2023/11/www.pdv_.org_.html


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *