Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2020-2021, καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 21-5-2020 έως και 29-5-2020.

Πρόκειται 14 ακάλυπτες οργανικές θέσεις ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια και μία στη Δευτεροβάθμια, όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.)     2
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.)     2
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)     1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.)     1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.)     2
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Π.Ε.)     1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Π.Ε.)     1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Π.Ε.)     1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)     1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.)     1
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.)     1

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ     Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)     1

Η εγκύκλιος εδώ