Ποιοι συνάδελφοι ΠΕ07 αξιολογήθηκαν θετικά για πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (02.05.2013)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
—–
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, Μαρούσι,2/5/2013

Δελτίο Τύπου

Αλφαβητικός πίνακας των εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν θετικά για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει στην  ανακοίνωση του αλφαβητικού πίνακα των καθηγητών που αξιολογήθηκαν θετικά,   σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α´), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», 2) Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α, «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» 3) Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012(ΦΕΚ 2788/ΤΒ´/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και 4) της εγκυκλίου με αριθμ  132732/Δ1/25-10-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 150085/Δ1/ ΑΔΑ:Β43Ι9-7Ρ2 με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικών που έχουν δικαίωμα πλήρωσης θέσεων για πενταετή θητεία στα ΠΠΣ. Αναλυτική μοριοδότηση του κριτηρίου 2.3.1 της αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ2788/ΤΒ´/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 150085/Δ1/29/11/2012/ ΑΔΑ:Β4ΣΥ9-Ρ7Ξ εγκύκλιο.

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΠΕ07    ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Π. ΓΕΛ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ    ΠΕ07    ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Π.Π.ΓΥΜ.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ    ΠΕ07    ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Π.ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ    ΠΕ07    ΑΝΑΒΡΥΤΑ Π.Π.ΓΕΛ

ΓΚΑΔΡΗ ΕΛΕΝΗ    ΠΕ07    ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Π.ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΟΛΑΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ    ΠΕ07    1ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Π.ΓΥΜ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ    ΠΕ07    Π.Σ.Π.Θ

ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ    ΠΕ07    ΑΛΕΞ/ΛΗΣ Π.Π.Δ.Σ.

ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ    ΠΕ07    2ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Π.Π.ΓΥΜ.

ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ    ΠΕ07    ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ Π.Π. ΓΥΜ.

ΚΟΡΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    ΠΕ07    Π.Σ.Π.Α

ΚΟΥΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ    ΠΕ07    2ο ΑΘΗΝΑΣ Π.Π.ΓΥΜ.

ΛΑΪΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ    ΠΕ07    ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ Π.Π.ΓΥΜ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ    ΠΕ07    ΠΑΤΡΩΝ Π.Π.ΓΥΜ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΠΕ07    ΑΝΑΒΡΥΤΑ  Π.Π.ΓΥΜ.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    ΠΕ07    1ο ΑΘΗΝΑΣ Π.Π.ΓΥΜ.

ΠΑΠΑΤΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩ    ΠΕ07    ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Π.ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ    ΠΕ07    2ο ΑΘΗΝΑΣ Π.Π.ΓΥΜ.

ΠΙΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    ΠΕ07    ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Π.ΓΥΜ.

ΧΑΤΖΗΓΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ    ΠΕ07    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Π.Π.ΓΥΜ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πίνακας των εκπαιδευτικών με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

830e779850b1d58733a7ad711bf6b83f130502_ekpaideytikoi_sta_pps.xls