Ποια βιβλία εγκρίθηκαν για το Γενικό Λύκειο από το Υπουργείο (07.09.2012)

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Γερμανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2012-2013

3604937fec9f63b2bfd6c01fb97f2c14Biblia_Lyzeum_201213.pdf