Πληρωμές ωρομισθίων

07.07.2009 Σύμφωνα με ενημέρωση συναδέλφων ωρομισθίων Γερμανικής Γλώσσας από όλη τη χώρα που εργάστηκαν φέτος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, άρχισαν οι πληρωμές για το διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους 2008-09 έως και το Μάρτιο 2009. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ήταν απλήρωτοι από την αρχή της χρονιάς, γεγονός που δημιούργησε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
Αιτία της πρωτοφανούς αυτής καθυστέρησης, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, είναι το γεγονός πως η μισθοδοσία των συγκεκριμένων συναδέλφων γίνεται από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ.