Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

Ανακοινώθηκε η παράταση των προθεσμιών υποβολής, ελέγχου και παραλαβής των αιτήσεων μετάθεσης, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων.

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf

542b9c35e31e6ef6d7fa791224aba78bΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_16-11-2020-ΑΔΑ-6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ-1.pdf