ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Απολογισμού και Εκλογών, η οποία έχει προκηρυχθεί για την 22.11.2019 καθώς και διευθέτησης λοιπών επειγόντων ζητημάτων του Σωματείου και σε συνέχεια διαπίστωσης των ανυπέρβλητων δυσκολιών που έχουν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία του Δ.Σ. και της αδυναμίας αντιμετώπισής τους, παρά τις επίμονες προσπάθειές μας προς τούτο, τα μέλη του Δ.Σ.υποβάλαμε την παραίτησή μας τόσο από τις θέσεις μας ως Προέδρου, Γενικής Γραμματέως, Ειδικής Γραμματέως και Ταμία, όσο και από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Έχοντας επιλέξει συνειδητά να παραμείνουμε στις θέσεις μας μετά τις παραιτήσεις του προηγούμενου διαστήματος και να προχωρήσουμε σε ανασυγκρότηση του Δ.Σ., προκειμένου να οδηγηθεί το Σωματείο συντεταγμένα σε μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του και να εκλεγεί νέα Διοίκηση καλούμε τα μέλη σε μαζική συμμετοχή στην Γ.Σ. για την οποία και ευχόμαστε κάθε επιτυχία.