Πανελλήνιο Συνέδριο Προτύπων Πειραματικών Σχολείων – Δύο συναδέλφισσες ΠΕ07 θα παρουσιάσουν εργασίες το Σάββατο 27.4


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προτύπων Πειραματικών Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

[http://3dim-evosm.web.auth.gr/conference/index.html]

Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου 3966/2011, την επιλογή και το χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Πρότυπα Πειραματικά σχολεία, τα σχολεία αυτά αποτελούν πεδίο παιδαγωγικής έρευνας, εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και διδακτικών πρακτικών.

Η έρευνα αυτή θα είχε περιορισμένα οφέλη αν δε λαμβάνονταν μέριμνα για τη διάχυση των αποτελεσμάτων, των προγραμμάτων και των πρακτικών που εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν στα σχολεία αυτά.

Έχοντας ως στόχο τα παραπάνω το 3ο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πρότυπων Πειραματικών σχολείων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, καθώς και τη διάχυση της εφαρμογής καινοτομιών στην εκπαιδευτική κοινότητα. Παράλληλα το Συνέδριο έχει ως στόχο τη συζήτηση θεμάτων λειτουργίας που προέκυψαν λόγω της πρόσφατης έναρξης του θεσμού και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση λειτουργίας των Π.Π.Σ.

Στο συγκεκριμμένο Συνέδριο δύο καθηγήτριες Γερμανικών θα παρουσιάσουν το Σάββατο, 27.04.2013, τις εργασίες τους :
1) Μαρία Χατζηγιώση:”Πολιτιστικό Πρόγραμμα etwinning στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών”
2) Ιωάννα Χαρδαλούπα: “ΤΠΕ και Διαδικτυακές εφαρμογές 2.0 στη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο”

To πρόγραμμα του Συνεδρίου:
http://3dim-evosm.web.auth.gr/conference/Conference%20program.pdf