Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.: Ημερίδες επιμόρφωσης & εκθέσεις γερμανόφωνου διδακτικού υλικού – ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

www.deutsch.gr      info@deutsch.gr     

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Θεσσαλονίκη, 07.09.2014 (09.00 –
16.30)

Capsis Hotel Thessaloniki (Μοναστηρίου 18)

Αθήνα, 14.09.2014 (09.00 – 16.30)

President Hotel Athen (Λεωφόρος Κηφισίας 43)

09.00- 09.45

Προσέλευση, εγγραφές, χαιρετισμοί

09.00- 09.30

Προσέλευση,
εγγραφές, χαιρετισμοί

09.45-10.10

Εκδόσεις Κουναλάκη

«Κριτήρια επιλογής διδακτικής σειράς»

Η ορθή επιλογή
μιας διδακτικής σειράς, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες, οι
οποίοι συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων μάθησης.

Ποια είναι τα
κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η συγγραφή των διδακτικών
βιβλίων μας;

Ομιλήτρια:
Μαίρη Κουναλάκη

09.30-10.15

Ξυδιάς Χαράλαμπος:

Καθηγητής
Γερμανικών στο Γυμνάσιο Καμαρών Αχαΐας

Workshop

 «Σχολική και κοινωνική Ζωή: Βιωματικές
Δράσεις ως εκπαιδευτική καινοτομία»

Η «Σχολική και
Κοινωνική Ζωή» δεν αποτελεί «μάθημα» υπό τη συνήθη έννοια του όρου, αλλά
τομέας δράσεων και δραστηριοτήτων βασιζόμενων στη βιωματική προσέγγιση. Στο
εργαστήριο μου θα παρουσιάσω τις βιωματικές δράσεις, που εφάρμοσα στην τάξη,
και τα έργα των μαθητών, που δημιουργήθηκαν. Θα ανταλλάξουμε εμπειρίες και
ιδέες. Επίσης θα δοθούν πρακτικές πληροφορίες σε σχέση με το χώρο, την
οργάνωση, τον ατομικό φάκελο του μαθητή και τα υλικά, που διευκολύνουν την
εφαρμογή της βιωματικής μεθόδου.

10.10-10.35

Johanna Chardaloupa:

Deutschlehrerin an der Model-Experimentellen Schule der Universität von
Patras

“Vorschläge und Tipps für
online Präsentation der Endprodukte eines Projektes“.

Es werden Web 2.0-Werkzeuge und Apps vorgestellt
(z.B. Glogster, smore, trakk, postermywall, Canva, Pic Collage* – Haiku Teck,
Flipagram*,  prezi, u. ä), die bei
Präsentationen hilfreich sein können.

* = nur als iOS und Androit App verfügbar.

10.15-10.30

Johanna Chardaloupa:

Deutschlehrerin an der Model-Experimentellen Schule der Universität von
Patras

“Vorschläge und Tipps für
online Präsentation der Endprodukte eines Projektes“.

Es werden Web 2.0-Werkzeuge und Apps vorgestellt
(z.B. Glogster, smore, trakk, postermywall, Canva, Pic Collage* – Haiku Teck,
Flipagram*,  prezi, u. ä), die bei
Präsentationen hilfreich sein können.

* = nur als iOS und Androit App verfügbar.

10.35-11.00

Εκδοτικός οίκος Hueber Hellas

Beste
Freunde – Ihr neues Jugendlichen-Lehrwerk“

„Beste Freunde“ ist das neue Lehrwerk für
Jugendliche ab 11 Jahren. Es ist kurzweilig und besonders motivierend, dabei
aber dünn und zielgerichtet. Warum? Weil es Geschichten von Jugendlichen
erzählt. Weil es für unsere Schüler in Griechenland konzipiert ist und all
ihre Lernschwierigkeiten vorwegnimmt. Weil es von Anfang an auf wichtige
Prüfungen vorbereitet.

10.30-10.55

Ilianna Kikidou:

Goethe-Institut Athen

Deutsch Lehren Lernen: Das neue
Fort- und Weiterbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer von Deutsch als
Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache.

11.00-11.25

Κερκινοπούλου Γιάννα:

Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής
Γλώσσας με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε.
Ανατολικής Θεσσαλονίκης

«Γερμανική γλώσσα και
πολιτισμός. Επιρροή από την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
Προτάσεις
διδασκαλίας και εκπόνησης προγραμμάτων».

10.55-11.20

Gaby Frank-Voutsas:

Goethe-Institut Athen

Deutsch für dich die
kostenlose Deutschlern-Community des Goethe-Instituts

11.25-11.50

ÖSD:

ÖSD
im Überblick mit Fokus auf B2 für Jugendliche

Eine Präsentation der ÖSD Prüfungen und die
Ergebnisse der ersten zwei Prüfungsperioden mit B2J“.

Ομιλήτρια:
Χριστίνα Ρούτνερ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ö
SD Ελλάδας.

11.20-11.45

ÖSD:

ÖSD
im Überblick mit Fokus auf B2 für Jugendliche

Eine Präsentation der ÖSD Prüfungen und die
Ergebnisse der ersten zwei Prüfungsperioden mit B2J“.

Ομιλήτρια:
Χριστίνα Ρούτνερ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ö
SD Ελλάδας

11.50-12.50

Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα:

Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. – Καθηγήτρια Γερμανικών
σε Δημοτικά Σχολεία στην ΔΠΕ Α´ Αθήνας

Δημόσια διαβούλευση – Η
διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία

Η μετάταξη
περίπου 300 μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας από τα Γυμνάσια και
τα Λύκεια στα Δημοτικά Σχολεία δημιούργησε μια νέα και σε μεγάλο
βαθμό ζοφερή πραγματικότητα για τους μεταταγμένους συναδέλφους μας, συνεπεία
κυρίως του τρόπου με τον οποίο αυτή έλαβε χώρα καθώς και της συνεπακόλουθης
απουσίας θεσμικού πλαισίου
. Έπειτα από μία σύντομη εισήγηση της
Προέδρου, ο λόγος θα δοθεί στους συναδέλφους της δημόσιας και της ιδιωτικής
εκπαίδευσης, ώστε να καταθέσουν την εμπειρία, τις
σκέψεις και τις προτάσεις τους και να
συμβάλλουν ενεργά μέσω της
γόνιμης ανταλλαγής απόψεων
στη
διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου τόσο για τα εργασιακά θέματα των
εκπαιδευτικών, όσο και για τις παιδαγωγικές & διδακτικές πτυχές
της διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για την καλύτερη προετοιμασία
της εκδήλωσης δίδεται η δυνατότητα, ειδικά σε όσους/ες δε θα μπορέσετε να
παραβρεθείτε αυτοπροσώπως, να στείλετε γραπτές παρεμβάσεις – μέχρι την Πέμπτη
04.09.2014 – στο
info@deutsch.gr

11.45-12.45

Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα:

Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. – Καθηγήτρια Γερμανικών
σε Δημοτικά Σχολεία στην ΔΠΕ Α´ Αθήνας

Δημόσια διαβούλευση – Η
διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία

Η μετάταξη
περίπου 300 μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας από τα Γυμνάσια και
τα Λύκεια στα Δημοτικά Σχολεία δημιούργησε μια νέα και σε μεγάλο
βαθμό ζοφερή πραγματικότητα για τους μεταταγμένους συναδέλφους μας, συνεπεία
κυρίως του τρόπου με τον οποίο αυτή έλαβε χώρα καθώς και της συνεπακόλουθης
απουσίας θεσμικού πλαισίου
. Έπειτα από μία σύντομη εισήγηση της
Προέδρου, ο λόγος θα δοθεί στους συναδέλφους της δημόσιας και της ιδιωτικής
εκπαίδευσης, ώστε να καταθέσουν την εμπειρία, τις
σκέψεις και τις προτάσεις τους και να
συμβάλλουν ενεργά μέσω της
γόνιμης ανταλλαγής απόψεων
στη
διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου τόσο για τα εργασιακά θέματα των
εκπαιδευτικών, όσο και για τις παιδαγωγικές & διδακτικές πτυχές
της διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για την καλύτερη προετοιμασία
της εκδήλωσης δίδεται η δυνατότητα, ειδικά σε όσους/ες δε θα μπορέσετε να
παραβρεθείτε αυτοπροσώπως, να στείλετε γραπτές παρεμβάσεις – μέχρι την Πέμπτη
04.09.2014 – στο
info@deutsch.gr

12.50-13.15

Konstantina
Chryssanthopoulou:

Καθηγήτρια Γερμανικών στo 2o Γυμνάσιο
Σταυρούπολης

 “Wie kann man
Bildzitate erstellen und sie in den DaF-Unterricht effektiv einbetten”

 Der Einsatz von Bildzitaten im
DaF-Unterricht hat zahlreiche Vorteile, da heutzutage eine Revolution
digitaler Bildmedien vorherrscht. Wie kann ein Lehrer solche Bildzitate zu
unterrichtlichen Zwecken erstellen und wie können diese im Unterricht
effektiv eingesetzt werden? Es werden die web 2.0 Werkzeuge gezeigt, die zu
diesem Zweck verwendet werden.

12.45-13.10

Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ:

«Η μετανάστευση στην Ελλάδα. Έντεκα μύθοι και περισσότερες αλήθειες»

Το Ίδρυμα Rosa Luxemburg είναι ένας από
τους μεγαλύτερους φορείς πολιτικής επιμόρφωσης στη Γερμανία και από τα μέσα
του 2012 έχει ανοίξει Παράρτημα στην Αθήνα, το οποίο ασχολείται με θέματα
όπως οι επιπτώσεις της κρίσης, η άνοδος του νεοναζισμού, η μετανάστευση. Στην
έκδοση «Η μετανάστευση στην Ελλάδα. Έντεκα μύθοι και περισσότερες αλήθειες»
αποδομούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία οι ποικίλοι κοινωνικοί μύθοι που κυριαρχούν
ως προς τη μετανάστευση στη χώρα μας. Στην παρουσίαση θα συζητηθεί και η
χρησιμότητα της έκδοσης αυτής για τους εκπαιδευτικούς. Το βιβλιαράκι, μαζί
και με άλλες εκδόσεις του Ιδρύματος, θα διανέμονται δωρεάν.

 

13.15-13.40

Praxis Verlag

„WERKSTATT B1“ aktualisiert und komplettiert

„WERKSTATT B1“ mit aktualisiertem Lehrbuch (neues Format im Modul
„Sprechen“ Teil 2), neuerschienenem Arbeitsbuch, neuen Lehrerhandreichungen
plus (mit integriertem Leitfaden für den Unterricht), Hör-CDs
und Glossar macht die Arbeit in B1-Kursen ebenso angenehm wie
effektiv.

Referent: Spiros Koukidis

 

13.10-13.35

Χατζηϊωάννου Αντιγόνη, Μέλισσα, Ίρις:

Σχολική
Σύμβουλος Γερμανικής Γλώσσας με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά

“Διαχείριση
τάξης”

Η Διαχείριση
τάξης απασχολεί και προβληματίζει όλο και περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα
ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου. Προτείνονται βήματα για
αποτελεσματικότερη διαχείριση τάξης, μέσα σε σύγχρονα παιδαγωγικά πλαίσια και
αναφορές και στην διεθνή βιβλιογραφία

13.40-14.05

Φωτόδεντρο

Στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και
Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (πρόγραμμα ΕΣΠΑ), συγκροτήθηκε και λειτουργεί από το Μάιο του 2014 η ομάδα του
«Φωτόδεντρου» και για τη Γερμανική Γλώσσα. Στόχος είναι η ανάπτυξη ή/και
προσαρμογή ενός μεγάλου αριθμού ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων για άμεση
αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέλη της ανωτέρω ομάδας θα μας
παρουσιάσουν την έως τώρα πορεία της εργασίας τους, τι ακριβώς νέο ψηφιακό
διαδραστικό υλικό σχεδιάζουν κι αναπτύσσουν καθώς και τρόπους στήριξης της
προσπάθειας από ολόκληρη την κοινότητα των εκπαιδευτικών Γερμανικής
Φιλολογίας.

Συντονίστρια: Δρ. Βηδενμάιερ Δάφνη

Μέλη: Βούρτσης Μάριος, Νίκα Σοφία,
Παντελάκης Εμμανουήλ, Περπερίδης Γεώργιος, Σταθοπούλου Νικολέτα

13.35-14.00

Φωτόδεντρο

Στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και
Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (πρόγραμμα ΕΣΠΑ), συγκροτήθηκε και λειτουργεί από το Μάιο του 2014 η ομάδα του
«Φωτόδεντρου» και για τη Γερμανική Γλώσσα. Στόχος είναι η ανάπτυξη ή/και
προσαρμογή ενός μεγάλου αριθμού ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων για άμεση
αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέλη της ανωτέρω ομάδας θα μας
παρουσιάσουν την έως τώρα πορεία της εργασίας τους, τι ακριβώς νέο ψηφιακό διαδραστικό
υλικό αναπτύσσουν καθώς και τρόπους στήριξης της προσπάθειας από ολόκληρη την
κοινότητα των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας.

Συντονίστρια: Δρ. Βηδενμάιερ Δάφνη

Μέλη: Βούρτσης Μάριος, Νίκα Σοφία,
Παντελάκης Εμμανουήλ, Περπερίδης Γεώργιος, Σταθοπούλου Νικολέτα

14.05-14.30

Stergiopoulou Evdokia:

Deutschlehrerin in Kilkis

Portfolio
– Europass im Deutschunterricht.

Der Beginn jedes Schuljahres ist die Zeit wo man
immer denkt was man machen kann um den Unterricht zu bereichern, damit sich
die Lernmotivation unserer Schüler verstärkt. Dieses Schuljahr entschied ich
die Portfolio Methode im Deutschunterricht einzusetzen. Es ist keine neue
Methode, jedoch ich wollte sehen, wie es meinen Schülern gefallen würde. Ich
verwendete diese Methode, als ich im privaten Bereich arbeitete, aber hatte das
Portfolio nie in der öffentlichen Schule eingeführt. Im Schuljahr 2013-2014
habe ich also das Portfolio mit der ersten Klasse des Gymnasiums benutzt und
Ziel meiner Präsentation ist zu erklären wie das Portfolio- Europass  im Unterricht eingesetzt war und ob es die
Lernmotivation der Lerner beeinflusst hat.

14.00-14.25

Evriklia Siakagianni:

Deutschlehrerin an der Musikschule von Arta

Projekt deutsche Sprichwörter „

Die
Preisträgerin
des
Deutschlehrerpreises 2014 wird uns ihr Projekt vorstellen, mit dem Sie den 1.
Preis gewonnen hat. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautete: „Deutsche
Sprichwörter und Redensarten- ohne Fleiß kein (Deutschlehrer-) Preis!“.

14.30-14.55

Εκδόσεις Νικόλαος Βλάχος – Die Lupe:

ΚΠγ επίπεδο Γ – Η νέα διαβαθμισμένη εξέταση
για τα επίπεδα Γ1&Γ2

Παρουσίαση του
κανονισμού και του νέου τύπου εξέτασης Γ του ΚΠγ με παραδείγματα από το νέο
μας βιβλίο PROFI Γ1&Γ2, με το οποίο κλείνει ο κύκλος της σειράς PROFI Α1-Γ2.

Ομιλητής: Α.
Γούλας

14.25-14.50

Εκδοτικός
οίκος
Hueber Hellas

Paul, Lisa & Co για το Δημοτικό

Ein frisches Lehrwerk für Kinder in der
Grundschule, das mit Comics, Liedern, einer Clique aus fünf
unternehmungslustigen Freunden, Spielen und vielem mehr nicht nur Spaß in den
Unterricht bringt, sondern gleichzeitig auch für ein effektives und
systematisches Lernen der deutschen Sprache sorgt.

14.55-15.20

Klett Verlag

DaF-Unterricht in der Primarstufe mit Wir Kids und
Magnet neu

In dieser Veranstaltung machen wir den
DaF-Unterricht in der Schule, der zeitlich oftmals sehr begrenzt ist und von
den Lehrenden eine hohe Flexibilität erfordert, zum Fokusthema.

Mit welchen Methoden können wir unsere Schüler
motivieren und aktivieren? Wie erreicht man, dass die Schüler in kürzester
Zeit und möglichst viel zum Sprechen kommen?

Wir zeigen Ihnen anhand konkreter Beispiele aus
den Lehrwerken für die Primarstufe „Wir Kids“ und „Magnet neu“ effektive
Methoden und ihre Verwendbarkeit in der Unterrichtspraxis.

Referentin: Eleni Pyreni

14.50-15.15

Εκδόσεις Κουναλάκη

«Κριτήρια επιλογής διδακτικής σειράς»

Η ορθή επιλογή
μιας διδακτικής σειράς, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες, οι
οποίοι συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων μάθησης.

Ποια είναι τα
κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η συγγραφή των διδακτικών
βιβλίων μας;

Ομιλήτρια:
Μαίρη Κουναλάκη

15.20-15.45

Εκδοτικός
οίκος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ – Γερμανικές Εκδόσεις

„Lesetraining“ für das Zertifikat B1

Die ersten Prüfungsergebnisse bestätigen leider:
Das Modul Lesen scheint beim neuen Zertifikat B1 eins der schwierigsten zu
sein. Für die schnelle Bearbeitung so vieler verschiedener Texte brauchen die
Kandidaten außer guten Wortschatzkenntnissen vor allem auch Strategien und
Techniken. Vorgestellt wird hier das neue „Lesetraining B1“, in dem
Prüfungskandidaten anhand von interessanten Texten mit solchen Lesestrategien
vertraut gemacht werden.

15.15-15.40

Cornelsen Verlag – Εκδόσεις Πατάκη

Der sichere Weg zur B2-Prüfung. Gründliche,
systematische, zuverlässige Vorbereitung mit studio d- B2

Referentin: Antje Reinders

15.45- 16.30

ΔΣ του Παραρτήματος Βόρειας Ελλάδας της
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

Σύναξη του κλάδου

Οι
εκπαιδευτικοί Γερμανικής Φιλολογίας της ιδιωτικής και της δημόσιας
εκπαίδευσης της Βόρειας Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία, παρουσία της Προέδρου
της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.ΠΕ Στεφανίας-Μπετίνας-Αλβίνας Τίλε, να ενημερωθούν και να
ανταλλάξουν απόψεις για όλα τα θέματα που τους απασχολούν ενόψει της έναρξης
της νέας σχολικής χρονιάς. Για ειδικά ζητήματα, προτάσεις δράσης κ.λπ.
παρακαλούμε να ετοιμάσετε σημειώματα.

15.40-16.05

Εκδοτικός
οίκος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ – Γερμανικές Εκδόσεις

Lesetrainingfür das Zertifikat B1

Die ersten Prüfungsergebnisse bestätigen leider: Das Modul
Lesen scheint beim neuen Zertifikat B1 eins der schwierigsten zu sein. Für
die schnelle Bearbeitung so vieler verschiedener Texte brauchen die
Kandidaten außer guten Wortschatzkenntnissen vor allem auch Strategien und
Techniken. Vorgestellt wird hier das neue „Lesetraining B1“, in dem
Prüfungskandidaten anhand von interessanten Texten mit solchen Lesestrategien
vertraut gemacht werden.

 

 

● Η είσοδος στις ημερίδες της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε (Θεσ/νίκη &
Αθήνα) είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής.

 

● Θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.

16.05- 16.30

Εκδόσεις Νικόλαος Βλάχος – Die Lupe:

ΚΠγ επίπεδο Γ – Η νέα διαβαθμισμένη
εξέταση για τα επίπεδα Γ1&Γ2

Παρουσίαση του
κανονισμού και του νέου τύπου εξέτασης Γ του ΚΠγ με παραδείγματα από το νέο
μας βιβλίο PROFI Γ1&Γ2,
με το οποίο κλείνει ο κύκλος της σειράς PROFI Α1-Γ2.

Ομιλητής: Α.
Γούλας

Ημερίδες ΠΕΚΑΓΕΠΕ - Πρόγραμμα

deutschfile1_fff3b133dd2f117982c24a1b0e108a41_8407.doc