ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α´, Β´, Γ´ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου

deutschfile1_73ca851d0cd2d9d6c3fde1020201b93f_6542.pdf

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α´ και Β´ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου

deutschfile2_0e9337cd686ed546232e30504ef66e3a_8927.pdf